Translations:Arch tutorial/37/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Na przykład, mogłem narysować wszystkie moje linie bazowe powyżej bez zwracania uwagi na to, co przecina co, i naprawić rzeczy za pomocą narzędzia Dodaj później. Ale znacznie zwiększyłbym złożoność mojego modelu, bez żadnego zysku. Lepiej sprawić, aby były one poprawne od samego początku, i utrzymywać je jako bardzo proste elementy geometrii.