Translations:Arch tutorial/34/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Zauważyłeś, że bardzo się starałem, by nie przecinać murów? Zaoszczędzi nam to trochę bólu głowy później, na przykład jeśli wyeksportujemy naszą pracę do innych aplikacji, którym może się to nie spodobać. Mam tylko jedno skrzyżowanie, na którym byłem zbyt leniwy, by narysować dwa małe odcinki linii, i narysowałem jeden duży ciąg przechodzący przez drugi. To musi być naprawione. Na szczęście wszystkie obiekty Arch mają świetną cechę: można dodawać jedne do drugich. W ten sposób połączą się ich geometrie, ale nadal można je edytować niezależnie od siebie. Aby dodać jedną z naszych krzyżujących się ścian do drugiej, wystarczy wybrać jedną, przytrzymać klawisz CTRL + wybrać drugą, a następnie użyć narzędzie Dodaj: