Translations:Arch tutorial/34/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Všimli jste si, že jsem si hodně dával pozor abych nekřížil zdi? Později nám to ušetří hodně bolení hlavy, například když naši práci exportujeme do jiných aplikací, které to nemají rády. Já zde mám pouze jedno křížení, když jsem byl líný nakreslit dva krátké přímkové segmenty a nakreslil jsem jednu velkou lomenou čáru, která překřížila jinou. To musí být opraveno. Naštěstí mají všechny objekty Architektury skvělou vlastnost: můžete přidat jednu na druhou. Když to uděláme, sjednotí se jejich konstrukce, ale stále potom zůstanou editovatelné a nezávislé. Přidání jedné z našich překřížených zdí na druhou uděláme tak, že jednu z nich vybereme, potom CTRL+výběr druhé a stiskneme nástroj Přidat: