Translations:Arch tutorial/29/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Jako většina Architektonických objektů, mohou být zdi stavěny na rozmanitých objektech: přímky, dráty (lomené čáry), náčrty, plochy nebo tělesa (nebo dokonce na ničem, když jsou definovány výškou, šířkou a délkou). Výsledná konstrukce zdi závisí na konstrukci základu a vlastnostech, které zadáte, jako jsou šířka a výška. Jak asi uhodnete, zeď založená na přímce ji využije jeko přímku, podle které se zeď zarovná, zatímco zeď založená na ploše využije plochu jako svůj základový obrys a zeď založená na tělese jednoduše převezme rozměry zadaného tělesa. To umožňuje jakémukoliv tvaru stát se zdí.