Translations:Arch tutorial/158/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Na obrázku nahoře byly vytvořeny dva 2DTvar pohledy pro každý řez, jeden, který zobrazuje všechno, druhý, který zobrazuje pouze řezné čáry. To nám umožňuje dát odlišné tloušťky čar a zapnout šrafování. Potom byly přidány kóty, texty a symboly a bylo importováno několik DXF bloků představujících nábytek. Tyto pohledy jsou pak snadno exportovatelné do DXF nebo DWG a lze je otevřít ve Vaší oblíbené 2D CAD aplikaci, jako je LibreCAD nebo DraftSight, kde na nich můžete dál pracovat: