Translations:Arch tutorial/15/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Vlastnost Jednotky jsou právě implementovány ve FreeCADu, což umožňuje práci s jakýmikoliv jednotkami (dokonce i imperiálními jednotkami, vy hoši z USA můžete být trvale vděční Jürgenovi, patronovi a hlavnímu šéfoviFreeCADu). Ale v tomto okamžiku není implementace kompletní a pracovní plocha Architektura zatím tyto jednotky nepodporuje. Zatím musíte počítat s tím, že je "bezjednotková".