Translations:Arch tutorial/103/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Jak jsem vysvětlil výše, objekty Architektura Okno se vytvářejí z 2D plánů, sestavených z uzavřených prvků (dráty (lomené čáry), kružnice, obdélníky, cokoliv). Objekty Kreslení nemohou držet více než jeden z těchto prvků, doporučovaný nástroj pro kreslení plánů oken je Skicář. Bohužel, u skicáře není možné zachytit vnější objekt jako u pracovní plochy Kreslení, což by zde bylo užitečné, protože naše nárysy už jsou nakresleny. Naštěstí existuje nástroj pro konverzi objektů Kreslení do náčrtů: Nástroj Kreslení do Náčrtu.