Translations:Arch Workbench/5/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • IFC : Industry foundation Classes (pouze import)
  • DAE : Síťový formát Collada
  • OBJ : Síťový formát Obj (pouze export)