Translations:Arch Window/17/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • DataČásti okna: Seznam textových řetězců (5 řetězců na každou komponentu, nastavuje vlastnosti komponent jak jsou uvedeny výše)