Translations:Arch Space/8/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • DataZáklad: Základový objekt, pokud existuje (musí to být těleso)
  • DataHranice: Seznam volitelných prvků hranic