Translations:Arch Space/3/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Na obrázku výše je objekt prostoru vytvořen z existujícího tělesa, potom jsou přidány dvě plochy zdi jako hranice a mód zobrazení je nasatven na "detailní", aby zobrazoval podlahovou plochu.