Translations:Arch Space/16/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Vytvoří objekt prostoru ze zadaných objektů.
  • Objekty mohou být jeden dokument objektu, v tomto případě se objekt stane základovým objektem prostoru nebo seznam vvybraných objektů jako návratová hodnota funkce FreeCADGui.Selection.getSelectionEx(), nebo seznam dvojic (objekt, jméno subobjektu).
  • Vrací nově vytvořený objekt prostoru.