Translations:Arch SectionPlane/9/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
  • Vytvořit další pohledy z roviny řezu lze po jeho vybrání udělat použitím nástroje Kreslení