Translations:Arch SectionPlane/4/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Po vytvoření objekt Rovina řezu také vkládá pohled sama sebe do aktivní Vykreslovací stránky nebo vytváří novou stránku, pokud žádná neexistuje. Můžete také přidat pohled Roviny řezu přímo do dokumentu použitím nástroje 2D kreslení s vybranou rovinou řezu.