Translations:Arch Roof/18/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
 1. Vytvořte drát proti směru hodinových ručiček a vyberte jej.
  • CounterclockwiseWire.png
 2. Klikněte na Arch Roof.png Arch Střecha nebo stiskněte klávesy R a potom F
 3. Standardní objekt střechy může mít podivný tvar. Je to proto, že nástoj nemá všechny potřebné informace.
 4. Po vytvoření standardní střechy, dvojkliknete na tento objekt ve stromu pohledu, abyste získali editovací přístup k vlastnostem. Úhel musí být mezi 0 a 90 stupňů.
  • RoofTable.png
 5. Každá čára koresponduje se střešním panelem. Takže můžete nastavit požadované vlastnosti pro každý panel střechy.
 6. Může Vám pomoci to, že můžete nastavit Úhel nebo Vnitřní šířku na 0 a definovat Relativní Id, což zajistí automatický výpočet pro vyhledání relativních dat k relativnímu Id.
 7. Funguje to následovně:
  1. Je-li Úhel = 0 a Vnitřní šířka = 0 pak profil je identický k relativnímu profilu.
  2. Je-li Úhel = 0 pak úhel je vypočten tak, že výška je stejná jako u relativních profilu.
  3. Je-li Sklon = 0 pak Vnitřní šířka je vypočtena tak, že výška je stejná jako u relativních profilu.
 8. A nakonec, nastavení úhlu na 90 stupňů vytvoří štít.
  • RoofProfil.png