Translations:Arch RemoveShape/1/ro

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Arch RemoveShape.svg Arch RemoveShape

poziția meniului
Arch → Utilities → Remove Shape
Workbenches
Arch
scurtătură
nici unul
Prezentat în versiune
-
A se vedea, de asemenea,
Arch MeshToShape