Translations:Arch Rebar Footing Reinforcement/2/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Arch Rebar Footing Reinforcement.svg Architektura: Zbrojenie stóp fundamentowych

Lokalizacja w menu
Architektura → Narzędzia zbrojenia → Zbrojenie stóp fundamentowych
Środowisko pracy
Architektura
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Zbrojenie, Pręt zbrojeniowy