Translations:Aeroplane/5/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Klikněte na umístění (všimněte si malého [+]) a zobrazí se tlačítko se třemi tečkami. Klikněte na ně. (Taky můžete vybrat: Menu->Edit->Umístění.) Zobrazí se okno úloh.