Translations:Aeroplane/36/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Dobrá a teď zpět do práce. Změňte Yaw na 45° a Pitch na -30°. Klikněte na OK pro zobrazení dokončené operace. Nyní se vraťte do Umístění úloh a podívejte se na pole Otáčení. Vrátilo se do 'Otáčení os podle úhlů' a má nějaká podivná čísla v polích os a úhlu. U mne měly osy: (0.219493,-0.529904,0.819161) a úhel: 53.65°. Ty tři čísla v závorce jsou komponenty XYZ jednotkového vektoru ve 3D prostou. Je to osa, kolem které bylo původní letadlo otáčeno do cílové pozice. A úhel říká o kolik bylo otočeno. Chytré, že, ale ne moc přehledné! Byl to Euler kdo předvedl, že můžete sérii XYZ rotací zkombinovat do jedné rotace kolem jedné osy.