Translations:About FreeCAD/2/sk

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

FreeCAD univerzálny parametrický 3D CAD nástroj s otvoreným kódom (LGPL licencia). FreeCAD sa zameriava na strojné inžinierstvo a produktový dizajn, ale takisto nájde využitie v ďalších oblastiach inžinierstva, ako napríklad v architektúre, pri analýze konečných prvkov (angl. FEA), 3D tlači a iných.