Translations:About FreeCAD/2/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

FreeCAD jest uniwersalnym parametrycznym programem modelującym w przestrzeni 3D CAD, którego rozwój odbywa się wyłącznie według zasad Open Source (licencja LGPL) .
FreeCAD jest przeznaczony bezpośrednio dla inżynierii mechanicznej i projektowania detali i produktów, ale mieści się również w szerszym zakresie zastosowań związanych z inżynierią, takich jak architektura, analiza elementów ukończonych, druk 3D i wiele pokrewnych.