Skrypty danych topologicznych

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Topological data scripting and the translation is 100% complete.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎

Wprowadzenie

Tutaj wyjaśnimy Ci jak kontrolować środowisko Część bezpośrednio z interpretera FreeCAD Python, lub z dowolnego zewnętrznego skryptu. Przejrzyj sekcję o skryptach oraz strony Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD, jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat działania skryptów Pythona w FreeCAD. Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem środowiska Python, dobrze jest najpierw przeczytać Wprowadzenie do środowiska Python.

Zobacz również

Schemat klas

To jest Unified Modeling Language (UML) przegląd najważniejszych klas modułu Część: klasy Python, modułu Część

Przewiń na górę strony

Geometria

Obiekty geometryczne są elementami składowymi wszystkich obiektów topologicznych:

 • Geom Klasa bazowa obiektów geometrycznych.
 • Linia Linia prosta w przestrzeni 3D, zdefiniowana przez punkt początkowy i punkt końcowy.
 • Okrąg Okrąg lub odcinek okręgu zdefiniowany przez punkt środkowy oraz punkt początkowy i końcowy.
 • I tak dalej.

Przewiń na górę strony

Topologia

Dostępne są następujące typy danych topologicznych:

 • Złożenie Grupa obiektów topologicznych dowolnego typu.
 • Bryła złożona Bryła złożona to zbiór brył połączonych ścianami. Rozszerza pojęcia WIRE i SHELL na bryły.
 • Bryła Część przestrzeni ograniczona powłokami. Jest trójwymiarowa.
 • Powłoka Zbiór ścian połączonych krawędziami. Powłoka może być otwarta lub zamknięta.
 • Ścina W 2D jest częścią płaszczyzny, w 3D jest częścią powierzchni. Jego geometria jest ograniczona (przycięta) przez kontury. Jest dwuwymiarowa.
 • Linia łamana (polilinia) Zbiór krawędzi połączonych wierzchołkami. Może to być kontur otwarty lub zamknięty, w zależności od tego, czy krawędzie są połączone, czy nie.
 • Krawędź Element topologiczny odpowiadający krzywej ograniczonej. Krawędź jest na ogół ograniczona wierzchołkami. Ma jeden wymiar.
 • Wierzchołek Element topologiczny odpowiadający punktowi. Ma zero wymiarów.
 • Kształt Termin ogólny obejmujący wszystkie powyższe.

Przewiń na górę strony

Przykład: Utwórz prostą topologię

Linia łamana

Stworzymy teraz topologię poprzez skonstruowanie jej z prostszej geometrii. Jako studium przypadku użyjemy części widocznej na rysunku, która składa się z czterech wierzchołków, dwóch łuków i dwóch linii.

Przewiń na górę strony

Tworzenie geometrii

Najpierw tworzymy odrębne części geometryczne tej linii łamanej. Upewniamy się, że części, które mają być później połączone, mają wspólne wierzchołki.

Więc najpierw tworzymy punkty:

import FreeCAD as App
import Part
V1 = App.Vector(0, 10, 0)
V2 = App.Vector(30, 10, 0)
V3 = App.Vector(30, -10, 0)
V4 = App.Vector(0, -10, 0)

Przewiń na górę strony

Łuk

Okrąg


Dla każdego łuku potrzebujemy punktu pomocniczego:

VC1 = App.Vector(-10, 0, 0)
C1 = Part.Arc(V1, VC1, V4)
VC2 = App.Vector(40, 0, 0)
C2 = Part.Arc(V2, VC2, V3)

Przewiń na górę strony

Linia

Linia


Odcinki linii można utworzyć z dwóch punktów:

L1 = Part.LineSegment(V1, V2)
L2 = Part.LineSegment(V3, V4)

Przewiń na górę strony

Połącz wszystko w całość

Ostatnim krokiem jest zestawienie geometrycznych elementów bazowych razem i uzyskanie kształtu topologicznego:

S1 = Part.Shape([C1, L1, C2, L2])

Przewiń na górę strony

Utwórz graniastosłup

Teraz wyciągnij linę łamaną w odpowiednim kierunku i stwórz rzeczywisty kształt 3D:

W = Part.Wire(S1.Edges)
P = W.extrude(App.Vector(0, 0, 10))

Przewiń na górę strony

Pokaż to wszystko

Part.show(P)

Przewiń na górę strony

Utwórz podstawowe kształty

Możesz łatwo tworzyć podstawowe obiekty topologiczne za pomocą metod make...() z modułu Część:

b = Part.makeBox(100, 100, 100)
Part.show(b)

Niektóre dostępne metody make...():

 • makeBox(l, w, h, [p, d]) Tworzy sześcian znajdujący się w punkcie p i skierowany w kierunku d o wymiarach (l,w,h).
 • makeCircle(radius) Tworzy okrąg o zadanym promieniu.
 • makeCone(radius1, radius2, height). Tworzy stożek o podanych promieniach i wysokościach.
 • makeCylinder(radius, height). Tworzy walec o zadanym promieniu i wysokości.
 • makeLine((x1, y1, z1), (x2, y2, z2)) Tworzy prostą z dwóch punktów.
 • makePlane(length, width) Tworzy płaszczyznę o określonej długości i szerokości.
 • makePolygon(list) makePolygon(list) Tworzy wielokąt z listy punktów.
 • makeSphere(radius) Tworzy sferę o zadanym promieniu.
 • makeTorus(radius1, radius2) Tworzy torus o podanych promieniach.

Zobacz stronę skrypty środowiska Część aby zobaczyć pełną listę dostępnych metod modułu Część.

Przewiń na górę strony

Import modułów

Najpierw musimy zaimportować moduły FreeCAD i Część, aby móc korzystać z ich zawartości w Pythonie:

import FreeCAD as App
import Part

Przewiń na górę strony

Utwórz wektor

Wektory są jedną z najważniejszych informacji przy tworzeniu kształtów. Zazwyczaj zawierają trzy liczby (ale niekoniecznie zawsze): współrzędne kartezjańskie X, Y i Z. Tworzysz wektor w ten sposób:

myVector = App.Vector(3, 2, 0)

Właśnie utworzyliśmy wektor o współrzędnych X = 3, Y = 2, Z = 0. W module Part, wektory są używane wszędzie. Kształty części używają również innego rodzaju reprezentacji punktów zwanej Vertex, która jest po prostu kontenerem dla wektora. Dostęp do wektora wierzchołka uzyskujesz w następujący sposób:

myVertex = myShape.Vertexes[0]
print(myVertex.Point)
> Vector (3, 2, 0)

Przewiń na górę strony

Utwórz krawędź

Krawędź to nic innego jak linia z dwoma wierzchołkami:

edge = Part.makeLine((0, 0, 0), (10, 0, 0))
edge.Vertexes
> [<Vertex object at 01877430>, <Vertex object at 014888E0>]

Uwaga: Możesz również utworzyć krawędź poprzez przekazanie dwóch wektorów:

vec1 = App.Vector(0, 0, 0)
vec2 = App.Vector(10, 0, 0)
line = Part.LineSegment(vec1, vec2)
edge = line.toShape()

Możesz znaleźć długość i środek krawędzi w ten sposób:

edge.Length
> 10.0
edge.CenterOfMass
> Vector (5, 0, 0)

Przewiń na górę strony

Wyświetl kształt na ekranie

Do tej pory utworzyliśmy obiekt krawędziowy, ale nie pojawia się on nigdzie na ekranie. Dzieje się tak dlatego, że scena 3D FreeCAD wyświetla tylko to, co każesz jej wyświetlić. Aby to zrobić, użyjemy prostej metody:

Part.show(edge)

Funkcja show tworzy obiekt w naszym dokumencie FreeCAD i przypisuje mu nasz kształt "krawędzi". Używaj jej zawsze wtedy, gdy chcesz wyświetlić swoje dzieło na ekranie.

Przewiń na górę strony

Utwórz linie łamaną

Linia łamana jest linią o wielu krawędziach i może być utworzona z listy krawędzi lub nawet z listy linii łamanych:

edge1 = Part.makeLine((0, 0, 0), (10, 0, 0))
edge2 = Part.makeLine((10, 0, 0), (10, 10, 0))
wire1 = Part.Wire([edge1, edge2]) 
edge3 = Part.makeLine((10, 10, 0), (0, 10, 0))
edge4 = Part.makeLine((0, 10, 0), (0, 0, 0))
wire2 = Part.Wire([edge3, edge4])
wire3 = Part.Wire([wire1, wire2])
wire3.Edges
> [<Edge object at 016695F8>, <Edge object at 0197AED8>, <Edge object at 01828B20>, <Edge object at 0190A788>]
Part.show(wire3)

Part.show(wire3) wyświetli 4 krawędzie, z których składa się nasza linia łamana. Inne przydatne informacje mogą być łatwo pobrane:

wire3.Length
> 40.0
wire3.CenterOfMass
> Vector (5, 5, 0)
wire3.isClosed()
> True
wire2.isClosed()
> False

Przewiń na górę strony

Utwórz ścianę

Tylko ściany utworzone z linii łamanych będą poprawne. W tym przykładzie linia łamana3 jest zamknięta, ale linia łamana2 nie jest (patrz wyżej):

face = Part.Face(wire3)
face.Area
> 99.99999999999999
face.CenterOfMass
> Vector (5, 5, 0)
face.Length
> 40.0
face.isValid()
> True
sface = Part.Face(wire2)
sface.isValid()
> False

Tylko twarze będą posiadać obszar, linie łamane i krawędzie nie.

Przewiń na górę strony

Utwórz okrąg

Okrąg może być utworzony w ten sposób:

circle = Part.makeCircle(10)
circle.Curve
> Circle (Radius : 10, Position : (0, 0, 0), Direction : (0, 0, 1))

Jeśli chcesz utworzyć go w określonej pozycji i z określonym kierunkiem:

ccircle = Part.makeCircle(10, App.Vector(10, 0, 0), App.Vector(1, 0, 0))
ccircle.Curve
> Circle (Radius : 10, Position : (10, 0, 0), Direction : (1, 0, 0))

okrąg zostanie utworzony w odległości 10 od początku X i będzie skierowany na zewnątrz wzdłuż osi X. Uwaga: makeCircle() akceptuje tylko App.Vector() dla parametrów position i parametry jako wektory normalne, a nie krotki. Możesz również utworzyć część okręgu przez podanie kąta początkowego i końcowego:

from math import pi
arc1 = Part.makeCircle(10, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), 0, 180)
arc2 = Part.makeCircle(10, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), 180, 360)

Kąty powinny być podane w stopniach. Jeśli masz radiany, po prostu przekonwertuj je za pomocą wzoru: degrees = radians * 180/pi lub za pomocą modułu math Pythona:

import math
degrees = math.degrees(radians)

Przewiń na górę strony

Utwórz łuk wzdłuż punktów

Niestety nie ma funkcji makeArc(), ale mamy funkcję Part.Arc() do tworzenia łuku przez trzy punkty. Tworzy ona obiekt łuku łączący punkt początkowy z punktem końcowym przez punkt środkowy. Funkcja toShape() obiektu arc musi zostać wywołana, aby otrzymać obiekt krawędzi, tak samo jak w przypadku użycia Part.LineSegment zamiast Part.makeLine.

arc = Part.Arc(App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(0, 5, 0), App.Vector(5, 5, 0))
arc
> <Arc object>
arc_edge = arc.toShape()
Part.show(arc_edge)

Funkcja Arc() akceptuje tylko App.Vector() dla punktów, a nie dla krotek. Możesz również uzyskać łuk używając części okręgu:

from math import pi
circle = Part.Circle(App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), 10)
arc = Part.Arc(circle,0,pi)

Łuki są poprawnymi krawędziami, tak jak linie, więc mogą być również używane w poliliniach.

Przewiń na górę strony

Utwórz wielokąt

Wielokąt jest po prostu polilinią o wielu prostych krawędziach. Funkcja makePolygon() przyjmuje listę punktów i tworzy polilinię przechodzącą przez te punkty:

lshape_wire = Part.makePolygon([App.Vector(0, 5, 0), App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(5, 0, 0)])

Przewiń na górę strony

Utwórz krzywą Béziera

Krzywe Béziera są używane do modelowania gładkich krzywych przy użyciu serii biegunów (punktów) i opcjonalnych wag. Poniższa funkcja tworzy krzywą Part.BezierCurve() z serii punktów FreeCAD.Vector(). Uwaga: przy "pobieraniu" i "ustawianiu" pojedynczego bieguna lub wagi, indeksy zaczynają się od 1, a nie od 0.

def makeBCurveEdge(Points):
  geomCurve = Part.BezierCurve()
  geomCurve.setPoles(Points)
  edge = Part.Edge(geomCurve)
  return(edge)

Przewiń na górę strony

Utwórz płaszczyznę

Płaszczyzna jest płaską prostokątną powierzchnią. Metoda używana do jej utworzenia to makePlane(length, width, [start_pnt, dir_normal]). Domyślnie start_pnt = Vector(0, 0, 0) i dir_normal = Vector(0, 0, 1). Użycie dir_normal = Vector(0, 0, 1) spowoduje utworzenie płaszczyzny zwróconej w dodatnim kierunku osi Z, natomiast dir_normal = Vector(1, 0, 0) utworzy płaszczyznę zwróconą w dodatnim kierunku osi X:

plane = Part.makePlane(2, 2)
plane
> <Face object at 028AF990>
plane = Part.makePlane(2, 2, App.Vector(3, 0, 0), App.Vector(0, 1, 0))
plane.BoundBox
> BoundBox (3, 0, 0, 5, 0, 2)

BoundBox jest prostopadłościanem zamykającym płaszczyznę o przekątnej zaczynającej się w punkcie (3, 0, 0) i kończącej w punkcie (5, 0, 2). W tym przypadku grubość BoundBox wzdłuż osi Y wynosi zero, ponieważ nasz kształt jest całkowicie płaski.

Uwaga: makePlane() akceptuje tylko App.Vector() dla start_pnt i dir_normal, a nie krotki.

Przewiń na górę strony

Utwórz elipsę

Istnieje kilka sposobów na utworzenie elipsy:

Part.Ellipse()

Tworzy elipsę o wartości promienia głównego 2 i promienia mniejszego 1, o środku w punkcie (0, 0, 0).

Part.Ellipse(Ellipse)

Tworzy kopię podanej elipsy.

Part.Ellipse(S1, S2, Center)

Tworzy elipsę wyśrodkowaną w punkcie Center, gdzie płaszczyzna elipsy jest określona przez Center, S1 i S2, jej oś główna jest określona przez Center i S1, jej promień główny jest odległością pomiędzy Center i S1, a jej promień mniejszy jest odległością pomiędzy S2 i osią główną.

Part.Ellipse(Center, MajorRadius, MinorRadius)

Tworzy elipsę o promieniach MajorRadius i MinorRadius, znajdującą się w płaszczyźnie zdefiniowanej przez środek i normalną (0, 0, 1).

eli = Part.Ellipse(App.Vector(10, 0, 0), App.Vector(0, 5, 0), App.Vector(0, 0, 0))
Part.show(eli.toShape())

W powyższym kodzie przekazaliśmy S1, S2 i środek. Podobnie jak Arc, Ellipse tworzy obiekt elipsy, a nie krawędzi, więc musimy go przekonwertować na krawędź używając toShape() do wyświetlenia.

Uwaga: Ellipse() akceptuje tylko App.Vector() dla punktów, a nie dla krotek.

eli = Part.Ellipse(App.Vector(0, 0, 0), 10, 5)
Part.show(eli.toShape())

Dla powyższego konstruktora elipsy przekazaliśmy center, MajorRadius oraz MinorRadius.

Przewiń na górę strony

Utwórz torusa

Używając makeTorus(radius1, radius2, [pnt, dir, angle1, angle2, angle]). Domyślnie pnt = Vector(0, 0, 0), dir = Vector(0, 0, 1), angle1 = 0, angle2 = 360 i angle = 360. Rozważmy torus jako małe koło, które porusza się po dużym okręgu. Radius1 jest promieniem dużego okręgu, radius2 jest promieniem małego okręgu, pnt jest środkiem torusa, a dir jest kierunkiem normalnej. angle1 i angle2 są kątami w stopniach dla małego okręgu; ostatni parametr angle jest po to, by zrobić przekrój torusa:

torus = Part.makeTorus(10, 2)

Powyższy kod utworzy torus o średnicy 20 (promień 10) i grubości 4 (promień małego okręgu 2)

tor=Part.makeTorus(10, 5, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), 0, 180)

Powyższy kod utworzy wycinek torusa.

tor=Part.makeTorus(10, 5, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), 0, 360, 180)

Powyższy kod utworzy połowę torusa; tylko ostatni parametr jest zmieniony, tzn. pozostałe kąty są domyślne. Nadanie kąta 180 spowoduje utworzenie torusa od 0 do 180, czyli jego połowę.

Przewiń na górę strony

Utwórz sześcian lub prostopadłościan

Przy użyciu makeBox(length, width, height, [pnt, dir]). Domyślnie pnt = Vector(0, 0, 0) i dir = Vector(0, 0, 1).

box = Part.makeBox(10, 10, 10)
len(box.Vertexes)
> 8

Przewiń na górę strony

Utwórz sferę

Przy użyciu makeSphere(radius, [pnt, dir, angle1, angle2, angle3]). Domyślnie pnt = Vector(0, 0, 0), dir = Vector(0, 0, 1), angle1 = -90, angle2 = 90 i angle3 = 360. Kąt1 i kąt2 to pionowe minimum i maksimum sfery, kąt3 to średnica sfery.

sphere = Part.makeSphere(10)
hemisphere = Part.makeSphere(10, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), -90, 90, 180)

Przewiń na górę strony

Utwórz walec

Przy użyciu makeCylinder(radius, height, [pnt, dir, angle]). Domyślnie pnt = Vector(0, 0, 0), dir = Vector(0, 0, 1) i angle = 360.

cylinder = Part.makeCylinder(5, 20)
partCylinder = Part.makeCylinder(5, 20, App.Vector(20, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), 180)

Przewiń na górę strony

Utwórz stożek

Przy użyciu makeCone(radius1, radius2, height, [pnt, dir, angle]). Domyślnie pnt = Vector(0, 0, 0), dir = Vector(0, 0, 1) i angle = 360.

cone = Part.makeCone(10, 0, 20)
semicone = Part.makeCone(10, 0, 20, App.Vector(20, 0, 0), App.Vector(0, 0, 1), 180)

Przewiń na górę strony

Modyfikuj kształty

Kształty można modyfikować na kilka sposobów. Niektóre z nich to proste operacje przekształcania, takie jak przesuwanie lub obracanie kształtów, inne są bardziej złożone, np. łączenie i odejmowanie jednego kształtu od drugiego.

Przewiń na górę strony

Operacje przekształcenia

Przekształcanie kształtu

Przesunięcie to czynność polegająca na przeniesieniu kształtu z jednego miejsca w drugie. Każdy kształt (krawędź, ściana, sześcian, itd...) może być przesunięty w ten sam sposób:

myShape = Part.makeBox(2, 2, 2)
myShape.translate(App.Vector(2, 0, 0))

Spowoduje to przesunięcie naszego kształtu "myShape" o 2 jednostki w kierunku X.

Przewiń na górę strony

Obrót kształtu

Aby obrócić kształt, należy określić środek obrotu, oś i kąt obrotu:

myShape.rotate(App.Vector(0, 0, 0),App.Vector(0, 0, 1), 180)

Powyższy kod obróci kształt o 180 stopni wokół osi Z.

Przewiń na górę strony

Przekształcenia macierzowe

Macierz jest bardzo wygodnym sposobem przechowywania przekształceń w świecie 3D. W pojedynczej macierzy można ustawić wartości przesunięcia, obrotu i skalowania, które mają być zastosowane do obiektu. Na przykład:

myMat = App.Matrix()
myMat.move(App.Vector(2, 0, 0))
myMat.rotateZ(math.pi/2)

Uwaga: Macierze FreeCAD działają w radianach. Ponadto, prawie wszystkie operacje na macierzach, które przyjmują wektor, mogą również przyjmować trzy liczby, więc te dwie linie robią to samo:

myMat.move(2, 0, 0)
myMat.move(App.Vector(2, 0, 0))

Kiedy nasza macierz jest już ustalona, możemy ją zastosować do naszego kształtu. FreeCAD udostępnia dwie metody, aby to zrobić: transformShape() oraz transformGeometry(). Różnica jest taka, że w przypadku pierwszej z nich mamy pewność, że nie wystąpią żadne deformacje (patrz poniżej Skalowanie kształtu). Naszą transformację możemy zastosować w ten sposób:

myShape.transformShape(myMat)

lub

myShape.transformGeometry(myMat)

Przewiń na górę strony

Skalowanie kształtu

Skalowanie kształtu jest bardziej niebezpieczną operacją, ponieważ w przeciwieństwie do przesunięcia czy obrotu, skalowanie nierównomierne (z różnymi wartościami dla X, Y i Z) może zmienić strukturę kształtu. Na przykład, skalowanie koła z większą wartością w poziomie niż w pionie przekształci je w elipsę, która zachowuje się matematycznie zupełnie inaczej. Do skalowania nie możemy użyć metody transformShape(), musimy użyć transformGeometry():

myMat = App.Matrix()
myMat.scale(2, 1, 1)
myShape=myShape.transformGeometry(myMat)

Przewiń na górę strony

Operacje logiczne

Operacja odjęcia

Odejmowanie kształtu od innego nazywane jest w FreeCAD "cięciem" i odbywa się w następujący sposób:

cylinder = Part.makeCylinder(3, 10, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(1, 0, 0))
sphere = Part.makeSphere(5, App.Vector(5, 0, 0))
diff = cylinder.cut(sphere)

Przewiń na górę strony

Przecięcie

W ten sam sposób przecięcie dwóch kształtów nazywane jest "częścią wspólną" i jest wykonywane w ten sposób:

cylinder1 = Part.makeCylinder(3, 10, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(1, 0, 0))
cylinder2 = Part.makeCylinder(3, 10, App.Vector(5, 0, -5), App.Vector(0, 0, 1))
common = cylinder1.common(cylinder2)

Przewiń na górę strony

Połączenie

Połączenie nazywa się "scaleniem" i działa w ten sam sposób:

cylinder1 = Part.makeCylinder(3, 10, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(1, 0, 0))
cylinder2 = Part.makeCylinder(3, 10, App.Vector(5, 0, -5), App.Vector(0, 0, 1))
fuse = cylinder1.fuse(cylinder2)

Przewiń na górę strony

Przekrój

"Przekrój" jest punktem przecięcia bryły z płaszczyzną. Zwraca krzywą przecięcia, krzywą złożoną utworzoną z krawędzi.

cylinder1 = Part.makeCylinder(3, 10, App.Vector(0, 0, 0), App.Vector(1, 0, 0))
cylinder2 = Part.makeCylinder(3, 10, App.Vector(5, 0, -5), App.Vector(0, 0, 1))
section = cylinder1.section(cylinder2)
section.Wires
> []
section.Edges
> [<Edge object at 0D87CFE8>, <Edge object at 019564F8>, <Edge object at 0D998458>, 
 <Edge object at 0D86DE18>, <Edge object at 0D9B8E80>, <Edge object at 012A3640>, 
 <Edge object at 0D8F4BB0>]

Przewiń na górę strony

Wyciąganie

Wyciąganie to czynność "wypychania" płaskiego kształtu w określonym kierunku, w wyniku czego powstaje pełna bryła. Pomyśl o kole, które staje się rurką poprzez "wypychanie" go na zewnątrz:

circle = Part.makeCircle(10)
tube = circle.extrude(App.Vector(0, 0, 2))

Jeśli twój okrąg jest pusty, otrzymasz pustą rurkę. Jeśli twój okrąg jest w rzeczywistości dyskiem z wypełnioną powierzchnią, otrzymasz pełny walec:

wire = Part.Wire(circle)
disc = Part.Face(wire)
cylinder = disc.extrude(App.Vector(0, 0, 2))

Przewiń na górę strony

Badanie kształtów

Możesz łatwo zbadać topologiczną strukturę danych:

import Part
b = Part.makeBox(100, 100, 100)
b.Wires
w = b.Wires[0]
w
w.Wires
w.Vertexes
Part.show(w)
w.Edges
e = w.Edges[0]
e.Vertexes
v = e.Vertexes[0]
v.Point

Wpisując powyższe linie w interpreterze Python, uzyskasz dobre zrozumienie struktury obiektów Część. Tutaj, nasze polecenie makeBox() utworzyło bryłę. Ta bryła, jak wszystkie bryły typu Część, zawiera ściany. Ściany zawsze zawierają linie łamane (polilinie), które są listą krawędzi ograniczających daną ścianę. Każda ściana ma co najmniej jedną zamkniętą linię łamaną (może mieć ich więcej, jeśli posiada otwór). W liniach łamanych możemy oglądać każdą krawędź z osobna, a wewnątrz każdej krawędzi możemy zobaczyć wierzchołki. Proste krawędzie mają oczywiście tylko dwa wierzchołki.

Przewiń na górę strony

Analiza krawędzi

W przypadku krawędzi, która jest arbitralną krzywą, najprawdopodobniej chcesz dokonać dyskretyzacji. W FreeCAD krawędzie są parametryzowane przez ich długości. Oznacza to, że możesz przejść po krawędzi/krzywej przez jej długość:

import Part
box = Part.makeBox(100, 100, 100)
anEdge = box.Edges[0]
print(anEdge.Length)

Teraz możesz uzyskać dostęp do wielu właściwości krawędzi, używając długości jako pozycji. Oznacza to, że jeśli krawędź ma długość 100mm, to pozycja początkowa wynosi 0, a końcowa 100.

anEdge.tangentAt(0.0)     # tangent direction at the beginning
anEdge.valueAt(0.0)      # Point at the beginning
anEdge.valueAt(100.0)     # Point at the end of the edge
anEdge.derivative1At(50.0)   # first derivative of the curve in the middle
anEdge.derivative2At(50.0)   # second derivative of the curve in the middle
anEdge.derivative3At(50.0)   # third derivative of the curve in the middle
anEdge.centerOfCurvatureAt(50) # center of the curvature for that position
anEdge.curvatureAt(50.0)    # the curvature
anEdge.normalAt(50)      # normal vector at that position (if defined)

Przewiń na górę strony

Użycie zaznaczenia

Tutaj widzimy teraz, jak możemy wykorzystać wybór, który użytkownik przeprowadził w przeglądarce. Najpierw tworzymy sześcian i pokazujemy go w przeglądarce.

import Part
Part.show(Part.makeBox(100, 100, 100))
Gui.SendMsgToActiveView("ViewFit")

Teraz wybierz kilka ścian lub krawędzi. Za pomocą tego skryptu możesz przejść po wszystkich zaznaczonych obiektach i ich elementach podrzędnych:

for o in Gui.Selection.getSelectionEx():
  print(o.ObjectName)
  for s in o.SubElementNames:
    print("name: ", s)
    for s in o.SubObjects:
      print("object: ", s)

Wybierz kilka krawędzi, a ten skrypt obliczy ich długość:

length = 0.0
for o in Gui.Selection.getSelectionEx():
  for s in o.SubObjects:
    length += s.Length

print("Length of the selected edges: ", length)

Przewiń na górę strony

Przykład: Butelka OCC

Typowym przykładem, który można znaleźć na stronie OpenCasCade Technology jest sposób na zbudowanie butelki. Jest to dobre ćwiczenie również dla programu FreeCAD. W rzeczywistości, jeśli będziesz śledził nasz przykład poniżej i stronę OCC jednocześnie, zobaczysz jak dobrze struktury OCC są zaimplementowane w FreeCAD. Skrypt jest dołączony do instalacji FreeCAD (w folderze Mod/Part) i może być wywołany z interpretera Python przez wpisanie:

import Part
import MakeBottle
bottle = MakeBottle.makeBottle()
Part.show(bottle)

Przewiń na górę strony

Skrypt

Na potrzeby tego poradnika rozważymy okrojoną wersję skryptu. W tej wersji butelka nie będzie wydrążona, a szyjka butelki nie będzie gwintowana.

import FreeCAD as App
import Part, math

def makeBottleTut(myWidth = 50.0, myHeight = 70.0, myThickness = 30.0):
  aPnt1=App.Vector(-myWidth / 2., 0, 0)
  aPnt2=App.Vector(-myWidth / 2., -myThickness / 4., 0)
  aPnt3=App.Vector(0, -myThickness / 2., 0)
  aPnt4=App.Vector(myWidth / 2., -myThickness / 4., 0)
  aPnt5=App.Vector(myWidth / 2., 0, 0)

  aArcOfCircle = Part.Arc(aPnt2, aPnt3, aPnt4)
  aSegment1=Part.LineSegment(aPnt1, aPnt2)
  aSegment2=Part.LineSegment(aPnt4, aPnt5)

  aEdge1=aSegment1.toShape()
  aEdge2=aArcOfCircle.toShape()
  aEdge3=aSegment2.toShape()
  aWire=Part.Wire([aEdge1, aEdge2, aEdge3])

  aTrsf=App.Matrix()
  aTrsf.rotateZ(math.pi) # rotate around the z-axis

  aMirroredWire=aWire.copy()
  aMirroredWire.transformShape(aTrsf)
  myWireProfile=Part.Wire([aWire, aMirroredWire])

  myFaceProfile=Part.Face(myWireProfile)
  aPrismVec=App.Vector(0, 0, myHeight)
  myBody=myFaceProfile.extrude(aPrismVec)

  myBody=myBody.makeFillet(myThickness / 12.0, myBody.Edges)

  neckLocation=App.Vector(0, 0, myHeight)
  neckNormal=App.Vector(0, 0, 1)

  myNeckRadius = myThickness / 4.
  myNeckHeight = myHeight / 10.
  myNeck = Part.makeCylinder(myNeckRadius, myNeckHeight, neckLocation, neckNormal)
  myBody = myBody.fuse(myNeck)

  return myBody

el = makeBottleTut()
Part.show(el)

Przewiń na górę strony

Szczegółowe objaśnienia

import FreeCAD as App
import Part, math

Potrzebny nam będzie oczywiście moduł FreeCAD, ale także moduł Part.

def makeBottleTut(myWidth = 50.0, myHeight = 70.0, myThickness = 30.0):
  aPnt1=App.Vector(-myWidth / 2., 0, 0)
  aPnt2=App.Vector(-myWidth / 2., -myThickness / 4., 0)
  aPnt3=App.Vector(0, -myThickness / 2., 0)
  aPnt4=App.Vector(myWidth / 2., -myThickness / 4., 0)
  aPnt5=App.Vector(myWidth / 2., 0, 0)

Tutaj definiujemy naszą funkcję makeBottleTut. Funkcja ta może być wywołana bez argumentów, tak jak zrobiliśmy to powyżej, w tym przypadku zostaną użyte domyślne wartości dla szerokości, wysokości i grubości. Następnie definiujemy kilka punktów, które zostaną użyte do budowy naszego profilu bazowego.

...
  aArcOfCircle = Part.Arc(aPnt2, aPnt3, aPnt4)
  aSegment1=Part.LineSegment(aPnt1, aPnt2)
  aSegment2=Part.LineSegment(aPnt4, aPnt5)

Tutaj definiujemy geometrię: łuk, złożony z trzech punktów, oraz dwa odcinki linii, złożone z dwóch punktów.

...
  aEdge1=aSegment1.toShape()
  aEdge2=aArcOfCircle.toShape()
  aEdge3=aSegment2.toShape()
  aWire=Part.Wire([aEdge1, aEdge2, aEdge3])

Pamiętasz różnicę między geometrią a kształtami? Tutaj budujemy kształty z naszej geometrii konstrukcyjnej. Trzy krawędzie (krawędzie mogą być proste lub zakrzywione), następnie linia łamana wykonana z tych trzech krawędzi.

...
  aTrsf=App.Matrix()
  aTrsf.rotateZ(math.pi) # rotate around the z-axis

  aMirroredWire=aWire.copy()
  aMirroredWire.transformShape(aTrsf)
  myWireProfile=Part.Wire([aWire, aMirroredWire])

Do tej pory zbudowaliśmy tylko połowę profilu. Zamiast budować cały profil w ten sam sposób, możemy po prostu zrobić lustrzane odbicie tego, co zrobiliśmy i skleić obie połówki. Najpierw utworzymy macierz. Macierz jest bardzo popularnym sposobem na zastosowanie transformacji do obiektów w świecie 3D, ponieważ może ona zawierać w jednej strukturze wszystkie podstawowe transformacje, jakim mogą podlegać obiekty 3D (przesuwanie, obracanie i skalowanie). Po utworzeniu macierzy odbijamy ją w lustrze, następnie tworzymy kopię naszej linii łamanej i nakładamy na nią macierz transformacji. Mamy teraz już dwie linie, z których możemy utworzyć trzecią, gdyż linie to tak naprawdę listy krawędzi.

...
  myFaceProfile=Part.Face(myWireProfile)
  aPrismVec=App.Vector(0, 0, myHeight)
  myBody=myFaceProfile.extrude(aPrismVec)

  myBody=myBody.makeFillet(myThickness / 12.0, myBody.Edges)

Teraz, gdy mamy już zamkniętą linię łamaną, można ją przekształcić w ścianę. Gdy mamy już ścianę, możemy ją wyciągnąć. W ten sposób tworzymy bryłę. Następnie nakładamy na nasz obiekt małe, ładne zaokrąglenie, ponieważ zależy nam na dobrym projekcie, prawda?

...
  neckLocation=App.Vector(0, 0, myHeight)
  neckNormal=App.Vector(0, 0, 1)

  myNeckRadius = myThickness / 4.
  myNeckHeight = myHeight / 10.
  myNeck = Part.makeCylinder(myNeckRadius, myNeckHeight, neckLocation, neckNormal)

W tym momencie korpus naszej butelki jest już gotowy, ale musimy jeszcze stworzyć szyjkę. Tworzymy więc nową bryłę, z walcem.

...
  myBody = myBody.fuse(myNeck)

Obsługa operacji scalenia jest bardzo wydajna. Zajmie się sklejaniem tego, co trzeba skleić i usuwaniem części, które trzeba usunąć.

...
  return myBody

Następnie zwracamy naszą bryłę typu Część jako wynik naszej funkcji.

el = makeBottleTut()
Part.show(el)

Na koniec wywołujemy funkcję, aby faktycznie utworzyć część, a następnie uczynić ją widoczną.

Przewiń na górę strony

Przykład: Sześcian z otworami

Oto kompletny przykład budowy sześcianu z otworami.

Konstrukcja jest wykonywana po jednym boku na raz. Kiedy kostka jest gotowa, zostaje wydrążona przez wycięcie w niej walca.

import FreeCAD as App
import Part, math

size = 10
poly = Part.makePolygon([(0, 0, 0), (size, 0, 0), (size, 0, size), (0, 0, size), (0, 0, 0)])

face1 = Part.Face(poly)
face2 = Part.Face(poly)
face3 = Part.Face(poly)
face4 = Part.Face(poly)
face5 = Part.Face(poly)
face6 = Part.Face(poly)
   
myMat = App.Matrix()

myMat.rotateZ(math.pi / 2)
face2.transformShape(myMat)
face2.translate(App.Vector(size, 0, 0))

myMat.rotateZ(math.pi / 2)
face3.transformShape(myMat)
face3.translate(App.Vector(size, size, 0))

myMat.rotateZ(math.pi / 2)
face4.transformShape(myMat)
face4.translate(App.Vector(0, size, 0))

myMat = App.Matrix()

myMat.rotateX(-math.pi / 2)
face5.transformShape(myMat)

face6.transformShape(myMat)        
face6.translate(App.Vector(0, 0, size))

myShell = Part.makeShell([face1, face2, face3, face4, face5, face6])  
mySolid = Part.makeSolid(myShell)

myCyl = Part.makeCylinder(2, 20)
myCyl.translate(App.Vector(size / 2, size / 2, 0))

cut_part = mySolid.cut(myCyl)

Part.show(cut_part)

Przewiń na górę strony

Wczytywanie i zapisywanie

Jest kilka sposobów na zapisanie swojej pracy. Możesz oczywiście zapisać swój dokument FreeCAD, ale możesz również zapisać obiekty typu Część bezpośrednio do popularnych formatów CAD, takich jak BREP, IGS, STEP i STL.

Zapisywanie kształtu do pliku jest łatwe. Dla wszystkich obiektów kształtu dostępne są metody exportBrep(), exportIges(), exportStep() oraz exportStl(). Tak więc, wykonując:

import Part
s = Part.makeBox(10, 10, 10)
s.exportStep("test.stp")

zapisze naszą kostkę do pliku STEP. Aby wczytać plik BREP, IGES lub STEP:

import Part
s = Part.Shape()
s.read("test.stp")

Aby przekonwertować plik STEP na plik IGS:

import Part
 s = Part.Shape()
 s.read("file.stp")    # incoming file igs, stp, stl, brep
 s.exportIges("file.igs") # outbound file igs

Przewiń na górę strony