Template:TutorialInfo/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Base ExampleCommandModel.png Ćwiczenie

Temat
{{{Topic}}}
Poziom trudności
{{{Level}}}
Czas wykonania
Nie podany
Autor
Nie podany
wersja FreeCAD
0.14.3700 albo lepszy
Pliki z przykładami
Nie dołączono


Użycie

Szablon ten jest główną kotwicą w dokumentowaniu poradników. Powinien być wstawiany jako pierwszy wiersz w nowych dokumentach.

Minimalny kod wymagany do korzystania z tego szablonu to: (przykład po prawej stronie)

Base ExampleCommandModel.png Ćwiczenie

Temat
Przykładowy temat
Poziom trudności
Początkujący
Czas wykonania
Nie podany
Autor
Nie podany
wersja FreeCAD
0.14.3700 albo lepszy
Pliki z przykładami
Nie dołączono


{{TutorialInfo/pl
|Topic=Przykładowy temat
|Level=Początkujący
|FCVersion=0.14.3700 albo lepszy
}}

Minimum parametrów

W formacie [parametr]=[wartość] używane są następujące parametry, przy czym każdy parametr na liście oddzielony jest symbolem potoku (|):

Topic 
Podkategoria tego poradnika. Proponowane tematy to: Szkicowanie 2D, Modelowanie, Rendering.
Level 
Poziom umiejętności wymagany do ukończenia tego poradnika: Początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany.
FCVersion 
Wersja FreeCAD użyta przy tworzeniu tego poradnika. Powinna to być aktualna stabilna wersja w momencie tworzenia niniejszego poradnika.

Parametry nieobowiązkowe

Następujące parametry są opcjonalne. Jeśli nie są one zawarte w kodzie szablonu, domyślnie będą miały wartość "None".

Time 
Przybliżony czas potrzebny do ukończenia szkolenia.
Author 
Autor poradnika. Link do autorskiej strony wiki lub profilu forum pozwoli odwiedzającym dotrzeć do niego z pytaniami lub komentarzami.
Files 
Opcjonalny link do przykładowych plików. Należy określić odpowiednie repozytorium (GitHub lub CADinet), zobacz dyskusja na forum

Pełny kod

Bez parametrów:

{{TutorialInfo/pl
|Topic=
|Level=
|Time=
|Author=
|FCVersion=
|Files=
}}

Wstępnie wypełnione, zachowaj właściwą opcję

{{TutorialInfo/pl
|Topic=2D Drafting/Modeling/Rendering
|Level=Beginner/Intermediate/Advanced
|Time=
|Author=
|FCVersion=
|Files=
}}

Wersje językowe

Kod wymagany dla tego szablonu jest inny, jeśli używasz zlokalizowanej wersji. Więcej informacji można znaleźć na stronie Tłumaczenie interfejsu.

  • Po pierwsze, zlokalizowana wersja tego szablonu musi istnieć lub zostać utworzona.
  • Szablon w nowej wersji językowej musi być nazwany:
    Template:TutorialInfo/AA
    gdzie /AA to dwuliterowy kod dla żądanego języka, na przykład /fr = wersja Francuska.
  • Sposobem na wywołanie zlokalizowanego szablonu TutorialInfo w dokumencie poradnika jest:
{{TutorialInfo/AA
|Topic=SampleTopic
|Level=Beginner
|FCVersion=>=0.17}}

gdzie /AA to dwuliterowy kod dla żądanego języka, na przykład /fr = wersja Francuska.

  • Upewnij się, że dodałeś zlokalizowaną wersję tego szablonu do poniższej listy języków.