Template:Property/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

"Свойство на обект" е информация (число, текст) свръзано с определен обект в документ на FreeCAD document or an object in a document. Свойствата могат да се виждат, и ако е разрешено в определния контекст, да се променят с редакторът на свойствата.

Свойствата играят важна роля в FreeCAD, тъй като те са основния механизъм за променяне на параметрите на обектите. Свойствата определят точната форма на обектите.

Скриптираните обекти в FreeCAD могат да имат свойства от следните типове:

Boolean
Float
FloatList
FloatConstraint
Angle
Distance
Integer
IntegerConstraint
Percent
Enumeration
IntegerList
String
StringList
Link
LinkList
Matrix
Vector
VectorList
Placement
PlacementLink
Color
ColorList
Material
Path
File
FileIncluded
PartShape
FilletContour
Circle