Template:Inventor Navigation/tr

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Seçme Taşıma Zumlama Döndürme
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
ctrl +Seçme Taşıma Yakınlaştırma/Uzaklaştırma veya Yakınlaştırma/Uzaklaştırma Döndürme
Ctrl tuşunu basılı tutun ve seçmek istediğiniz nesnenin üzerinde fare sol tuşuna basın. Fare sol düğmesine tıklayın ve nesneyi hareket ettirin. Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için fare tekerleğini kullanın veya orta fare düğmesini basılı tutun ve fare sol düğmesini tıklayın. Sol fare düğmesini tıklayın ve döndürmek için sürükleyin.