Template:Inventor Navigation/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Избиране Придвижване Промяна на мащаба Завъртане на изгледа
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
ctrl +to Select to Pan to Zoom in or out or to Zoom in or out to Rotate
Задръжте бутонът ctrl и нтиснете левия бутон на мишката върху даден обект за да го изберете. Натиснете левия бутон на мишката и преместете мишката за да движите обекта. Използвайте колелото на мишката за да уголемите или намалите мащаба. Ако нямате колело задръжте средния бутон на мишката натиснат и натиснете левия или десния бутон на мишката за да промените мащаба. Задръжте левия бутон на мишката и я придвижете за да завъртите изгледа.