Template:Draft Tools/sv

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

This template is now obsolete and is directly include in the original page

===Rita objekt===

Detta är verktyg för att rita objekt.

 • Draft Line.png 2-punkt Linje: Ritar ett linjesegment mellan 2 punkter
 • Draft Wire.png Tråd (multi-punkts linje): Ritar en linje som består av flera linjesegment
 • Draft Circle.png Cirkel: Ritar en cirkel med hjälp av centrum och radie
 • Draft Arc.png Cirkelbåge: Ritar en cirkelbåge med hjälp av centrum, radie, startvinkel och slutvinkel
 • Draft Ellipse.png Ellipse: Draws an ellipse from two corner points
 • Draft Rectangle.png Rektangel: Ritar en rektangel från 2 motsatta punkter (hörnen)
 • Draft Polygon.png Polygon: Ritar en regelbunden polygon med center och en radie
 • Draft BSpline.png BSpline: Ritar en B-Spline från en serie med punkter
 • Draft Text.png Text: Ritar en text annotering med flera rader
 • Draft Dimension.png Dimension: Ritar en måttsättning
 • Draft Point.png Point: Inserts a point object
 • Draft ShapeString.png ShapeString: The ShapeString tool inserts a compound shape representing a text string at a given point in the current document
 • Draft Facebinder.png Facebinder: Creates a new object from selected faces on existing objects
 • Draft BezCurve.png Bezier Curve: Draws a Bezier curve from a series of points

Förändra objekt

Detta är verktyg för att förändra existerande objekt. De arbetar med valda objekt, men om inget objekt är valt, så ombes du att välja ett.

 • Draft Move.png Flytta: Flyttar objekt från en plats till en annan
 • Draft Rotate.png Rotera: Roterar objekt från en startvinkel till en slutvinkel
 • Draft Offset.png Offset: Flyttar ett objekts segment ett visst avstånd
 • Draft Upgrade.png Uppgradera: Förenar objekt till ett objekt med högre nivå
 • Draft Downgrade.png Nedgradera: Splittrar objekt till enklare objekt
 • Draft Trimex.png Trimma/förläng (Trimex): Trimmar eller förlänger ett objekt
 • Draft Scale.png Skala: Skalar valda objekt runt en baspunkt
 • Draft Edit.png Redigera: Redigerar ett valt objekt
 • Draft PutOnSheet.png Ritning: Skriver valda objekt till ett Ritningsark
 • Draft PutOnSheet.png Drawing: Writes selected objects to a Drawing sheet
 • Draft WireToBSpline.png Wire to BSpline: Converts a wire to a BSpline and vice-versa
 • Draft AddPoint.png Add point: Adds a point to a wire or BSpline
 • Draft DelPoint.png Delete point: Deletes a point from a wire or BSpline
 • Draft Shape2DView.png Shape 2D View: Creates a 2D object which is a flattened 2D view of another 3D object
 • Draft Draft2Sketch.png Draft to Sketch: Converts a Draft object to Sketch and vice-versa
 • Draft Array.png Array: Creates a polar or rectangular array from selected objects
 • Draft PathArray.png Path Array: Creates an array of objects by placing the copies along a path
 • Draft Clone.png Clone: Clones the selected objects

Utility tools

Additional tools available via right-click context menu, depending on the selected objects.