Template:Draft Tools/ro

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

This template is now obsolete and is directly include in the original page

===Desenarea obiectelor===

Aceste unelte se folosesc la crearea obiectelor.

 • Draft Line.png Linie din 2 puncte: Trasează un segment de linie folosind 2 puncte.
 • Draft Wire.png Polilinie: Desenează o linie formată din mai multe segmente.
 • Draft Circle.png Cerc: Trasează un cerc cu centrul şi raza date.
 • Draft Arc.png Arc: Desenează un arc cu centrul, raza, unghiul iniţial şi final date.
 • Draft Rectangle.png Rectangle: Trasează un dreptunghi folosind ca repere capetele diagonalei.
 • Draft Polygon.png Poligon: Desenează un poligon regulat cu centrul şi raza date.
 • Draft BSpline.png BSpline: Trasează o curbă (B-Spline) folosind o serie de puncte.
 • Draft Text.png Text: Adaugă o casetă text cu mai multe linii de scriere.
 • Draft Dimension.png Dimensiuni: Introduce o dimensiune de cotare.
 • Draft Point.png Punct: Inserează un punct.

Modificarea obiectelor

Aceste unelte modifică obiectele existente. Ţinta lor sunt obiectele selectate, iar dacă nu exista nici o selecţie veţi fi invitat să selectaţi.

 • Draft Move.png Muta: Mută obiectele dintr-o locaţie în alta.
 • Draft Rotate.png Rotire: Roteşte obiectele de la un unghi iniţial la un unghi final.
 • Draft Offset.png Expandare: Mută segmentele unui obiect la o anumită distanţă constantă.
 • Draft Upgrade.png Unire: Uneşte obiectele intr-un singur obiect complex.
 • Draft Downgrade.png Explodare: Sparge un obiect complex în părţi (obiecte mai simple).
 • Draft Trimex.png Taie/Extinde (Trimex): Taie sau extinde un obiect.
 • Draft Scale.png Scalare: Scalează obiectele selectate în jurul punctului de bază.
 • Draft Edit.png Editare: Editează obiectul selectat.
 • Draft PutOnSheet.png Desenare: Transferă şi transcrie obiectele selectate pe o foaie de desen.
 • Draft Shape2DView.png Vizualizare 2D a formei: Creează un obiect 2D care reprezintă proiecţia unui obiect 3D.
 • Draft WireToBSpline.png Polilinie in BSpline: Converteşte o polilinie într-o curbă (BSpline) şi viceversa.
 • Draft AddPoint.png Adauga punct: Inserează un punct intr-o polilinie sau curbă (BSpline).
 • Draft DelPoint.png Sterge point: Şterge un punct dintr-o polilinie sau curbă (BSpline).
 • Draft Draft2Sketch.png Ciorna in schita: Converteşte o ciornă în schiţâ şi viceversa.
 • Draft Array.png Multimi: Creează o mulţime polară sau rectangulară din obiectele selectate.
 • Draft Clone.png Clonare: Clonează obiectele selectate.

Utilitare

O serie de instrumente suplimentare sunt oferite de un meniu contextual (apare cu clic-dreapta), în funcţie de obiectele selectate: