Template:Draft Tools/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

This template is now obsolete and is directly include in the original page

===Ustawienia pracy===

Narzędzia konfigurujące twoje środowisko robocze.

Rysowanie obiektów

Narzędzia do tworzenia obiektów.

 • Draft Line.png Dwupunktowa linia: Rysuje odcinek pomiędzy dwoma punktami
 • Draft Polyline.png wielopunktowa linia (Polilinia): Rysuje łamaną składającą się z wielu odcinków (pomiędzy wieloma punktami)
 • Draft Circle.png Okrąg: Rysuje okrąg bazując na środku i promieniu
 • Draft Arc.png Łuk: rysuje łuk na bazie środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego
 • Draft Rectangle.png Prostokąt: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów
 • Draft Text.png Tekst: Rysuje wieloliniową adnotację tekstową
 • Draft Dimension.png Wymiar: Rysuje linię wymiarową

Modyfikowanie obiektów

Narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pracują na zaznaczonych obiektach, jeśli żaden nie jest zaznaczony, zostaniesz poproszony o zaznaczenie.

 • Draft Move.png Przesuń: Przesuwa obiekty z jednego miejsca do drugiego
 • Draft Rotate.png Obróć: Obraca obiekty od kąta początkowego do końcowego
 • Draft Offset.png Odsuń: Przenosi segmenty obiektu o określoną odległość
 • Draft Upgrade.png Upgrade: Łączy obiekty do obiektu wyższego poziomu
 • Draft Downgrade.png Downgrade: Rozbija obiekt na obiekty niższego poziomu
 • Draft Trimex.png Przytnij/Wydłuż (Trimex): Przycina lub wydłuża obiekt
 • Draft Apply.png Zastosuj styl: Zastosowuje aktualny kolor i grubość linii do obiektu
 • Draft Scale.png Skaluj: Skaluje zaznaczone obiekty wokół punktu bazowego