Template:CAD Navigation/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Избери Премести екрана наляво/дясно/горе/долу Промени мащаба (zoom) Завърти гледната точка Завърти гледната точка

Алтернативен начин

Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
за избор за преместване за уголемяване или намаляване на мащаба за завъртане на гледната точка за завъртане на гледната точка
Натиснете левия бутон на мишката върху обектът който искате да изберете. Задръжте Ctrl докато избирте за да изберете няколко обекта. Натиснете и задръжте средния бутон на мишката (или колелото на мишката) и я движете за да придвижите и екрана Използвайте колелото на мишката за уголемете или намалите мащаба. Натиснете средния бутон за да центрирате погледа върху курсора на мишката. Натиснете първо средния бутон на мишката и го задръжте. След това натиснете левия бутон и го задръжте и движете мишката в желаната посока за ротация. Позицията на курсора когато натискате средния бутон определя къде е центъра на ротацията. Ротацията работи като въртене на топка около нейния център. Ако пуснете бутоните на мишката преди да спрете движението на мишката, обекта продължава да се върти след това (ако тази опция е активирана). Ако кликнете 2 пъти средния бутон на мишката докато обекта се върти се променя центъра на ротация. Натиснете първо средния бутон на мишката и го задръжте. След това натиснете левия бутон и го задръжте и движете мишката в желаната посока за ротация. Този е почти идентичен на предишния начин за завъртане чрез дредниа бутон на мишката + левия бутон, с изключение на това че средния бутон може да бъде пуснат след като десния бутон е натиснат. Този начин може да е по-удобен на потребители които използват мишката с дясната си ръка.
за движение на екрана за промяна на мащаба за ротация
Натиснете и задръжте бутона Ctrl и кликнете с десния бутон на мишката за да влезете в режим движение на екрана (Pan) (версия 0.14) Следкато влезете в режим движение на екрана (Pan), кликнете с левия бутон на мишката за да влезете в режим промяна на мащаба (Zoom). За да се върнете обрано в режим движение на екрана кликнете с десния бутон на мишката (версия 0.14) Следкато влезете в режим движение на екрана (Pan), натиснете и моменто задръжте левия бутон на мишката за да влезете в режим промяна на мащаба (Zoom). За да се върнете обрано в режим движение на екрана кликнете с десния бутон на мишката (версия 0.14)