Template:Blender Navigation/bg

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Избиране Движение Промяна на мащаб Ротация на изглед
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
to Select shift+to Pan to Zoom in or out to Rotate
Натиснете левия бутон на мишката върху обект за да го изберете. Заръжте shift и натиснете средния бутон на мишката за да придвижите обекта наоколо. Използвайте колелото на мишката за промяна на мащаба. Задръжте средния бутон на мишката и движете мишката.