Tech Draw: Preferencje

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page TechDraw Preferences and the translation is 82% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎русский
Arrow-left.svg Hatching poprzedni:
FreeCAD.png

Wprowadzenie

Ekran preferencji TechDraw znajduje się w Edytor preferencji, Edycja → Preferencje → TechDraw.

All preferences settings with italic labels are default values for new drawing objects. They have no effect on existing objects.

Informacje ogólne

Preferencje ogólne

Aktualizacje rysunków

dostępne w wersji 0.19

 • Aktualizuj z 3D: Czy strony są aktualizowane przy każdej zmianie modelu 3D. To jest globalne ustawienie zasad.
 • Pozwól na zastąpienie strony: Czy strony są aktualizowane przy każdej zmianie modelu 3D. To jest globalne ustawienie zasad.
 • Aktualizuj stronę na bieżąco: Utrzymuje strony rysunku w synchronizacji z modelem 3D w czasie rzeczywistym. Może to spowolnić czas odpowiedzi.
 • Automatyczna alokacja widoków pomocniczych: Automatyczne rozprowadzenie widoków pomocniczych dla grupy rzutów.

Kolory

Ustawienie domyślnych kolorów dla nowo utworzonych stron:

Nazwa Opis
Normalny Standardowy kolor linii.
Wskazany Kolor wyboru wstępnego. Kolor, który jest używany do podświetlania obiektów po wskazaniu ich kursorem myszki.
Wybrany Kolor dla wybranych obiektów.
Tło Kolor tła strony.
Wymiary Kolor linii wymiarowych i tekstu.
Linia środkowa Kolor dla linii środkowych.
Podświetlenie szczegółu Kolor linii dla konturów widoku szczegułu. dostępne w wersji 0.19
Powierzchnia przezroczysta Jeśli opcja zostanie zaznaczona, powierzchnie obiektów będą przezroczyste. W przeciwnym razie ustawiony kolor zostanie użyty jako kolor powierzchni. dostępne w wersji 0.19
Ukryta linia Kolor ukrytej linii. Kolor ten będzie używany do wszystkich rodzajów ukrytych linii.
Powierzchnia przekroju Kolor dla powierzchni przecięcia w widoku przekroju. Stosuje się tylko wtedy, gdy opcja Section Cut Surface jest ustawiona na Solid Color.
Linia przekroju Kolor dla linii ciecia w widoku przekroju.
Kreskowanie Kolor dla linii kreskowania.
Wypełnienie wzorem Kolor wypełnienia dla wzoru wypełnienia.
Wierzchołek Kolor wybieranego wierzchołka.
Linia główna Kolor dla linii głównych.

Etykiety

 • Czcionka etykiety: Nazwa domyślnej czcionki etykiet.
 • Rozmiar etykiety: Domyślny rozmiar tekstu etykiety.

Plik

Skala

Preferencje dotyczące skali

Skala

 • Skala strony: Domyślna skala dla nowych stron.
 • Wyświetl typ skali: Domyślna skala dla nowych widoków.
 • Wyświetl niestandardową skalę: Domyślna skala dla widoków, jeśli opcja Wyświetl typ skali jest ustawiona na Niestandardowa.

Przekrój

 • Edge Fuzz: Rozmiar obszaru zaznaczenia wokół krawędzi. Jednostka fuzz ma wartość około 0,1 mm, w zależności od bieżącego powiększenia.
 • Mark Fuzz: Obszar wyboru wokół znaczników środka. Jednostka fuzz ma wartość około 0,1 mm, w zależności od bieżącego powiększenia.

Dostosowanie rozmiaru

 • ??:??.

Wymiary

TechDraw Preferences3.png

Wymiary

 • Pokaż jednostki: do wartości należy dołączyć specyfikację jednostek (mm, in, itp.).
 • Zastosuj wartości globalne dla liczby miejsc dziesiętnych: użyj liczby miejsc po przecinku z Preferencji → Ogólne → Jednostki.
 • Alternatywne miejsca dziesiętne: jeśli opcja Użyj globalnych miejsc dziesiętnych nie jest zaznaczona, należy użyć tej liczby miejsc po przecinku.
 • Format Spec: formatuje tekst wymiarowy. Używa specyfikator formatu printf.
 • Rozmiar czcionki: rozmiar dla formatu Dimension Text.
 • Kolor: kolor domyślny dla tekstu wymiarowego i linii.
 • Symbol średnicy: wymiary średnicy będą poprzedzone tym tekstem.
 • Styl strzałki: wybierz preferowany znacznik zakończenia linii wymiarowej.
 • Rozmiar strzałki: rozmiar znacznika końcowego w mm.
 • Standard i styl wymiarowania: domyślna wartość dla wymiarów ISO/ASME stylu.

Adnotacja

 • Grupa linii: nazwa domyślna Specyfikacja grupy linii.
 • Styl dopasowania: pokaż TechDraw New Detail.png widok szczegółówjako koła lub prostokąty.
 • Styl linii środkowej: styl domyślny dla widoku linii środkowej (poziomej i pionowej).
 • Kolor linii środkowej: kolor domyślny dla widoku linii wewnętrznych.
 • Styl linii przekroju: styl domyślny dla linii przekroju w widoku podstawowym lub TechDraw NewSection.png Widoku przekroju.
 • Kolor linii przekroju: kolor domyślny dla linii przekroju.
 • Waga kreskowania: domyślna grubość linii dla TechDraw GeomHatch.svg kreskowania geometrycznego. Zobacz TechDraw Hatch.svg kreskowanie.
 • Kolor wierzchołka: domyślny kolor dla wierzchołków.
 • Skala wierzchołka: dostosowanie rozmiaru wierzchołka na rysunkach.

Zasady

 • Kąt projekcji: TechDraw NewProjGroup.png Grupa rzutów będzie używać projekcji pierwszego lub trzeciego kąta. Wyjaśnienie znajduje się na stronie rzut wielu widoków.
 • Ukryta linia: Styl (ciągła, przerywana, itp.) do zastosowania w ukrytych liniach.

Parametry HLR

Ustawienia parametrów HLR

HLR stands for hidden line removal.

 • Use Polygon Approximation: Uses an approximation to find hidden lines. This is fast, but the result is a collection of short straight lines.
 • Show Hard Lines: Shows hard and outline edges (visible lines always shown)
 • Show Smooth Lines: Shows smooth lines. A smooth line is a line indicating a change between tangent surfaces, as in the transition from a flat surface to a fillet.
 • Show Seam Lines: Show seam lines. A seam line is a boundary between faces.
 • Show UV ISO Lines: Shows ISO lines. ISO stands for isoparametric. Here is a description what isoparametric lines (in fact curves) are.
 • ISO Count: The number of ISO lines per face edge.

Zaawansowane

Ustawienia zaawansowane
 • Detect Faces: If checked, TechDraw will attempt to build faces using the line segments returned by the hidden line removal algorithm. Faces must be detected in order to use hatching, but there can be a performance penalty in complex models.
 • Show Section Edges: Highlights the border of the section cut in section views.
 • Debug Section: Dumps intermediate results during a Section view processing
 • Debug Detail: Dumps intermediate results during a Detail view processing
 • Allow Crazy Edges: Includes edges with unexpected geometry in results, e.g. zero lengths
 • Fuse Before Section: Performs a fuse operation on the input shape(s) before Section view processing
 • Show Loose 2D Geom: Includes 2D Objects in projections, e.g. loose sketches
 • Line End Cap Shape: Setting of the line end cap shape. Explanation of the options: https://doc.qt.io/qt-5/qt.html#PenCapStyle-enum
 • Max SVG Hatch Tiles: The limit of SVG tiles with a size of 64x64 pixels used to hatch a single face. For large scalings one might get an error about to many SVG tiles, then one needs to increase the tile limit.
 • Max PAT Hatch Segments: The maximum hatch line segments used when hatching a face with a PAT pattern.

Ustawienia ukryte

Uwaga: Od wersji 0.19 wszystkie ustawienia są dostępne w menu Preferencje. Poniższe informacje dotyczą tylko wersji FreeCAD starszych niż 0.19:

Niektóre ustawienia preferencji są dostępne tylko poprzez Edytor parametrów, Narzędzia → Edycja parametrów.

Preferencje/Mod/TechDraw/Dekoracje

 • CenterMarkScale: domyślny współczynnik skali dla znaczników środka.
 • ShowCenterMarks: domyślnie True/False.
 • PrintCenterMarks: True/False pokaż znaczniki środka podczas drukowania. dostępne w wersji 0.19

Preferencje/Mod/TechDraw/Generalne

 • DefaultScale: wstępne ustawienie skali strony v0.19 i powyżej.
 • EdgeFuzz: promień wybierania dla krawędzi.
 • MarkFuzz: promień wybierania dla znaczników środka.
 • SectionFuseFirst: zabezpiecz obiekty źródłowe przed wykonaniem cięcia przekroju.
 • EdgeEndCap: kształt zakończeń krawędzi 0x00 zakończenie płaskie, 0x10 zakończenie kwadratowe, 0x20 zakończenie okrągłe (Qt::PenCapStyle) v0.19 i powyżej.

Preferencje/Mod/TechDraw/Format

 • format przekroju: styl linii przekroju 0-ASME 1-ISO

Preferencje/Mod/TechDraw/Standardy

 • WyrównaniePromienia: Format wymiaru promienia 0-ISO (wyrównany) 1-ASME (jednolity).
Arrow-left.svg Hatching poprzedni:
FreeCAD.png