TechDraw New Default

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page TechDraw New Default and the translation is 9% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎русский
This command exists up to version 0.18. Starting from version 0.19 it is replaced by TechDraw PageDefault


TechDraw New Default.svg TechDraw New Default

Menu location
TechDraw → New Default
Workbenches
TechDraw
Default shortcut
x x
Introduced in version
-
See also
TechDraw New Pick

Descriere

Instrumentul New Default creează o nouă Pagină folosind folosind fișierul Template specificat în Preferences. Dacă Modelul /Template implicit nu este specificat în fișierul dvs de configurare (user.cfg), New Default va fi afișat în "my-install-directory/Mod/TechDraw/Templates/A4_LandscapeTD.svg".

The New Default tool creates a new Page object using the the template file specified in the TechDraw Preferences.

A4 LandscapeTD.svg

Default template that comes with TechDraw: A4 page in landscape orientation, with editable text fields


Cum se folosește

 1. Apăsați butonul TechDraw New Default.png New Default. Un Active Document trebuie să existe.
 1. Press the TechDraw New Default.svg New Default button. An Active Document must exist.

Note

 • Dacă pagina este markată ca "do not keep updated" fie prin proprietatea KeepUpdated, fie prin setarea din Preferințe, aceasta va ignora modificările din modelul 3D. Este posibil să observați anomalii (geometria lipsă, lipsa cote/dimensiunii etc.) la apariția Paginii. Acestea vor fi corectate automat odată actualizată Pagina.
 • If a Page is marked as "do not keep updated" either through the KeepUpdated Property or by the setting in Preferences, it will ignore changes in the 3D model. You may notice anomalies (missing geometry, missing Dimension values, etc) in the appearance of the Page. These will correct themselves once the Page is updated. The Page will have this icon TechDraw Tree Page Unsync.svg in the tree while updating is suspended. This setting also affects the startup process. If the Page is marked "do not keep updated" it will not be drawn at program start.

If the default template is not specified in your user configuration file user.cfg, the tool will try

$INSTALL_DIR/Mod/TechDraw/Templates/A4_LandscapeTD.svg

Where $INSTALL_DIR is the directory where FreeCAD was installed, for example

/usr/share/freecad/Mod/TechDraw/Templates/A4_LandscapeTD.svg

Proprietăți

 • DataProjection Type: Tip de proiecție implictă (Europeană-primul cuadrant ori Americană -al treilea cuadrant) pentru această Pagină.
 • DataKeepUpdated: Dacă este False, Page nu este actualizată cu schimbările efectuate la modelul 3D. Util pentru desene complicate dar se procesează lent. Consultați notele.
 • DataTemplate: Un link la acest Page Model Template.
 • DataViews: O listă de legături sapre vederile din această pagină/Page.
 • DataScale: Scală implicită pentru vederile acestei Page.
 • DataProjection Type: Default projection type (First or Third Angle) for this Page.
 • DataKeepUpdated: If false, Page is not updated with changes to the 3D model. Useful for complicated/slow drawings. See Notes.
 • DataTemplate: A link to this Page's Template object.
 • DataViews: A list of links to the Views on this Page.
 • DataScale: Default scale for Views in this Page.

Script

Instrumentul New Default poate fi folosită în macros şi de la consola python cu ajutorul funcţiilor următoare:

See also: TechDraw API and FreeCAD Scripting Basics.

The New Default tool can be used in macros and from the Python console by using the following functions:

page = FreeCAD.ActiveDocument.addObject('TechDraw::DrawPage','Page')
template = FreeCAD.ActiveDocument.addObject('TechDraw::DrawSVGTemplate','Template')
template.Template = templateFileSpec
page.Template = FreeCAD.ActiveDocument.Template
 • Creați o o nouă Page în documentul curent

Editable text fields

See also: TechDraw Templates for more information on creating templates.

Once a new page has been created, its Template attribute holds an EditableTexts dictionary with the name of the editable fields (keys) and their textual values. Copy this dictionary to a variable, make changes, and then re-assign the dictionary to the EditableTexts attribute to see the changes.

page = FreeCAD.ActiveDocument.Page
texts = page.Template.EditableTexts

for key, value in texts.items():
  print("{0} = {1}".format(key, value))

texts["FC-Title"] = "The title of my page"
page.Template.EditableTexts = texts