Rysunek Techniczny: Dodaj linię kosmetyczną wytyczoną przez dwa punkty

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page TechDraw 2PointCosmeticLine and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎русский

TechDraw 2PointCosmeticLine.svg Dodaj linię kosmetyczną wytyczoną przez dwa punkty

Lokalizacja w menu
Rysunek Techniczny → Dodaj Linię → Dodaj linię środkową pomiędzy dwoma punktami
Środowisko pracy
Rysunek Techniczny
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
Dodaj linię środkową do ściany, Dodaj linię środkową pomiędzy dwoma liniami

Opis

Narzędzie 2PointCosmeticLine dodaje linię kosmetyczną pomiędzy dwoma wierzchołkami (punktami). Wierzchołki mogą być rozmieszczone zarówno w przestrzeni 2D jak i 3D. Wynikowa linia może być użyta do wymiarowania. Obecność linii może być modyfikowana za pomocą narzędzia Usuń obiekt kosmetyczny.

CosLine2PointsSample.png

Linia kosmetyczna pomiędzy dwoma punktami

Użycie

  1. Wybierz 2 wierzchołki w widoku lub 2 wierzchołki w widoku 3D.
  2. Naciśnij przycisk TechDraw-line2points.svg Dodaj linię kosmetyczną wytyczoną przez dwa punkty.
  3. Otworzy się okno dialogowe, w którym możesz ustawić współrzędne 2 punktów.
  4. Zostanie dodana linia łącząca 2 wybrane wierzchołki. W przypadku punktów 3d, linia połączy rzuty wybranych punktów.

Aby usunąć linię kosmetyczną należy wybrać linię do usunięcia i użyć przycisku z paska narzędzi TechDraw CosmeticEraser.svg Usuń obiekt kosmetyczny.

Edycja linii kosmetycznej

Aby zmienić punkty końcowe linii kosmetycznej, użyj narzędzia TechDraw-line2points.svg Dodaj linię kosmetyczną wytyczoną przez dwa punkty

  1. Wybierz linię kosmetyczną.
  2. Naciśnij przycisk TechDraw-line2points.svg Dodaj linię kosmetyczną wytyczoną przez dwa punkty.
  3. Otworzy się okno dialogowe, w którym możesz zmienić współrzędne punktów końcowych.
  4. Naciśnij przycisk OK, aby zobaczyć swoje zmiany.

Aby pozbyć się linii kosmetycznej, użyj narzędzia Usuń obiekt kosmetyczny.

Właściwości

Linie kosmetyczne nie mają własnych właściwości, ponieważ nie są obiektami dokumentu.


Tworzenie skryptów

Zobacz również: TechDraw API i Podstawy tworzenia skryptów FreeCAD.

Linie kosmetyczne można tworzyć za pomocą metod makeCosmeticLine(v1, v2) lub makeCosmeticLine3d(v1, v2) w DrawViewPart.