Panel zadań

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Task panel and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎한국어

Wprowadzenie

Panel zadań pojawia się w zakładce Zadania okienka widoku łączonego, jednego z najważniejszych paneli interfejsu użytkownika. Jest to konfigurowalna przestrzeń, która może zawierać dowolny typ graficznego widżetu, jak składane okienka, tabele, pola wejściowe, pola wyboru, pola tekstowe, przyciski, etykiety, obrazy i inne elementy, w zależności od aktualnie aktywnego Środowiska pracy, oraz aktualnie aktywnego narzędzia.

FreeCAD Combo view Task panel.png

Panel zadań prezentujący różne polecenia, gdy aktywne jest Środowisko pracy PartDesign i wybrano szkicownik.

Praca z panelem zadań

Panel zadań zwykle otwiera się, gdy narzędzie wymagające wprowadzenia danych przez użytkownika jest aktywowane. Odbywa się to poprzez naciśnięcie przycisku na pasku narzędzi lub podwójne kliknięcie obiektu. Jeśli narzędzie nie wymaga wprowadzania danych przez użytkownika, wygeneruje swój wynik lub zakończy działanie, ale nie wyświetli panelu zadań.

Użytkownik może wprowadzać dowolne dane, takie jak tekst, współrzędne punktów w przestrzeni 3D, elementy z listy, ściany z kształtu lub opcje modyfikacji sposobu działania narzędzia.

FreeCAD Combo view Task panel Sketcher.png

Panel zadań, który otwiera się, gdy edytowany jest szkic. Prezentowane są różne rodzaje informacji, takie jak komunikaty o rozwiązaniach, opcje siatki, wiązania i elementy geometryczne.

Istnieje wiele poleceń wymagających wyboru kształtów lub obiektów obecnych w dokumencie. W takich przypadkach panel zadań będzie oczekiwał wybrania przez użytkownika odpowiednich obiektów z widoku drzewa lub okna widoku 3D. Gdy panel zadań jest otwarty, można przełączyć się na zakładkę Model, aby wyświetlić widok drzewa w celu wybrania obiektu. Gdy to zostanie zrobione, można przełączyć się z powrotem na zakładkę zadania, aby kontynuować wykonywanie polecenia. Panel zadań zwykle zamyka się po kliknięciu przycisku OK lub Zamknij, albo po naciśnięciu klawisza Esc na klawiaturze, w celu przerwania wykonywania bieżącego polecenia.

FreeCAD Combo view Task panel ArchComponent.png

Panel zadań, który otwiera się podczas edycji Arch Component. Panel czeka, aż użytkownik wybierze obiekty, które można dodać lub odjąć od danego elementu.

Uwaga: Proszę zauważyć, że przełączenie z zakładki Zadania do zakładki Model nie kończy aktywnego polecenia. Zadanie nadal będzie działać w tle. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe zakończenie lub przerwanie aktywnego polecenia przed rozpoczęciem innego zadania. Pozostawienie uruchomionego zadania może spowodować błędy podczas próby uruchomienia innych narzędzi.

Uwagi

  • Użytkownicy migrujący z innych rozwiązań CAD, którzy używają klawisza ESC w ramach pracy, mogą uzyskać inne wyniki w programie FreeCAD. W programie FC po naciśnięciu klawisza ESC, jeśli panel zadań jest w trybie gotowości, nastąpi automatyczne opuszczenie panelu zadań. Aby wyłączyć tę funkcję, zobacz Klawisz ESC.

Tworzenie skryptów

Proszę przeformułować i zaktualizować tę sekcję

Zobacz wątek na forum Aby zamknąć Widok Zadań, należy użyć widżetu Widok Zadań. Można go zamknąć za pomocą przycisku->close(), ale zamyka on tylko dolną część widoku, a nie całe okno.

Użycie Python:

Gui.Control.closeDialog()

Użycie C++:

Gui::Control().closeDialog();