Talk:Online Help Toc/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Actually it's preliminary translation. It may have grammar and logical errors! Obecnie to jest wstępne tłumaczenie. Może mieć błędy gramatyczne i logiczne!--Kwahooo 21:51, 9 June 2010 (UTC)