Std: Widok domyślny

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std ViewHome and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎polski • ‎русский

Std ViewHome.svg Std: Widok domyślny

Lokalizacja w menu
Widok → Widoki standardowe → Widok domyślny
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
Home
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
Przybliż i dopasuj wszystko

Opis

Polecenie Widok domyślny zmienia orientację ujęcia widoku w aktywnym oknie widoku 3D na widok domyślny. A następnie powiększa i pochyla ujęcie widoku tak, aby wszystkie widoczne obiekty znajdowały się w jego obrębie.

Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów wywołania tego polecenia:
    • Wybierz opcję Widok → Widoki standardowe → Std ViewHome.svg Widok domyślny z menu.
    • Wybierz opcję Widoki standardowe → Std ViewHome.svg Widok domyślny z menu podręcznego w oknie widoku 3D.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: Home.

Ustawienia

  • Domyślne ustawienie ujęcia widoku można dostosować w preferencjach: Edycja → Preferencje ... → Wyświetlanie → Nawigacja → Domyślna orientacja ujęcia widoku. Zobacz również Edytor ustawień.