Std: Widok dopasowany do wyboru

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std ViewFitSelection and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎한국어

Std ViewFitSelection.svg Std: Widok dopasowany do wyboru

Lokalizacja w menu
Widok → Widoki standardowe → Dopasuj do wyboru
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
V S
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Dopasuj wszystko

Opis

Polecenie Dopasuj do wyboru powiększa i przesuwa ujęcie widoku tak, że wszystkie wybrane obiekty mieszczą się w aktywnym oknie widoku 3D.

Użycie

  1. Wybierz jeden lub więcej obiektów.
  2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
    • Naciśnij przycisk Std ViewFitSelection.svg Dopasuj do wyboru.
    • Wybierz z menu opcję Widok → Widoki standardowe → Std ViewFitSelection.svgDopasuj do wyboru.
    • Wybierz z menu opcję Std ViewFitSelection.svg Dopasuj do wyboru z menu kontekstowego w oknie widoku 3D.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: V, a następnie S.


Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Aby zmienić widok na dopasowany do wyboru można użyć metody SendMsgToActiveView obiektu FreeCADGui. Metoda ta nie jest dostępna, jeśli FreeCAD jest w trybie konsoli.

import FreeCADGui

FreeCADGui.SendMsgToActiveView('ViewSelection')