Std: Przejdź do zaznaczenia

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std TreeSelection and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎русский

Std TreeSelection.svg Std: Wybór w widoku drzewa

Lokalizacja w menu
Widok → Akcje widoku drzewa → Przejdź do zaznaczenia
Środowisko pracy
Wszystkie
Domyślny skrót
T G
Wprowadzono w wersji
0.19
Zobacz także
brak

Opis

Polecenie Przejdź do zaznaczenia przewija widok widoku drzewa do pierwszego utworzonego obiektu w oknie widoku 3D.

Jeżeli tryb Synchronizacja wyboru widoku drzewa jest wyłączony, widok drzewa jest przewijany do pierwszego utworzonego obiektu w selekcji, którego rodzic został już rozwinięty w widoku drzewa. Jeżeli żaden z rodziców obiektów nie jest rozwinięty, to polecenie nie będzie miało żadnego efektu w tym trybie.

Użycie

  1. Wybierz jeden lub więcej obiektów w oknie widoku 3D.
  2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
    • Kliknij na czarną strzałkę w dół po prawej stronie przycisku Std TreeSyncView.svg i wybierz opcję Std TreeSelection.svg Przejdź do zaznaczenia z menu podręcznego. Uwaga: wygląd przycisku będzie się zmieniał w zależności od wybranej opcji.
    • Wybierz z menu opcję Widok → Akcje widoku drzewa → Std TreeSelection.svg Przejdź do zaznaczenia.
    • Wybierz opcję Std TreeSelection.svg Przejdź do zaznaczeniaz menu kontekstowego okna widoku 3D.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: T, a następnie G.