Std: Przemieszczenie

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std Transform and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski

Std: Przemieszczenie

Lokalizacja w menu
Kliknij dwukrotnie na obiekt w widoku drzewa → Przekształć
Środowisko pracy
Wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Strona Startowa

Contents


Opis

Narzędzie to pozwala na stosowanie przyrostów obrotu lub przesunięcia względem obiektu.

Manipulators.png

Użycie

  • Dla wielu obiektów Part narzędzie jest dostępne poprzez podwójne kliknięcie w drzewie modelu, dla innych, takich jak PartDesign: Bryła jest to dostępne w menu kontekstowym.
  • Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na strzałce osi i przeciągnij, aby przetłumaczyć obiekt w tym kierunku.
  • Wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy na kuli i przeciągnij, aby obrócić obiekt w kierunku tej osi.
  • Parametry przyrostu w panelu zadań pozwalają na precyzyjne zdefiniowanie ruchu.
  • Przycisk OK pozwala na łatwe opuszczenie tego narzędzia.

Gdy tylko obrócisz/przesuniesz obiekt w widoku 3D, zmiany zostaną zastosowane. Nie ma przycisku Anuluj. Pola wartości są dla przyrostów, a nie dla wartości bezwzględnych. Przycisk OK służy jedynie do opuszczenia narzędzia. Później zmiany można cofnąć za pomocą klawisza ESC.