Std: Inspektor sceny

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std SceneInspector and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский

Std SceneInspector.svg Inspektor sceny

Lokalizacja w menu
Przybory → Inspektor sceny
Środowisko pracy
Wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Polecenie Inspektor sceny otwiera okno dialogowe wyświetlające przegląd wszystkich węzłów w scenogramie aktywnego widoku 3D. Jest to raczej narzędzie dla programistów niż dla przeciętnych użytkowników. Można go użyć do sprawdzenia, dlaczego renderowanie jest powolne lub dlaczego coś nie jest renderowane poprawnie.

Użycie

  1. Wybierz opcję Przybory → Std SceneInspector.svg Inspektor sceny z menu głównego.
  2. Otworzy się okno dialogowe Inspektor sceny.
  3. Okno dialogowe jest niemodalne, co oznacza, że może pozostać otwarte podczas dalszej pracy w programie FreeCAD.
  4. Opcjonalnie naciśnij przycisk Odśwież, aby zaktualizować przegląd.
  5. Naciśnij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.