Sdt: Zapisz jako kopię

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std SaveCopy and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский • ‎한국어
Arrow-left.svg poprzedni: Std SaveAs.svg Zapisz jako
następny: Zapisz wszystkie Std SaveAll.svg Arrow-right.svg

Std SaveCopy.svg Std: Zapisz jako kopię

Lokalizacja w menu
Plik → Zapisz jako kopię ...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Zapisz wszystkie jako, Zapisz

Opis

Polecenie Zapisz jako kopię zapisuje kopię aktywnego dokument w pliku pod nową nazwą.

Użycie

  1. Wybierz z menu opcję Plik → Std SaveCopy.svg Zapisz jako kopię ....
  2. Wprowadź nazwę pliku w oknie dialogowym.
  3. Naciśnij przycisk Zapisz.

Opcje

  • Naciśnij przycisk Esc lub przycisk Anuluj aby przerwać wykonywanie polecenia.

Ustawienia

  • Przechowywana jest ostatnio używana lokalizacja pliku: Przybory → Edycja parametrów ... → BaseApp → Preferences → General → FileOpenSavePath.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Aby zapisać kopię dokumentu, należy użyć metody saveCopy obiektu document.

import FreeCAD
from pathlib import Path

# The folder and filename we will use:
fld = 'D:/testfiles/'
fnm = fld + 'testCopy.FCStd'

# Make sure fld exists:
Path(fld).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

doc = FreeCAD.newDocument()
doc.saveCopy(fnm)


Arrow-left.svg poprzedni: Std SaveAs.svg Zapisz jako
następny: Zapisz wszystkie Std SaveAll.svg Arrow-right.svg