Std: Zapisz wszystkie

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std SaveAll and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎русский • ‎한국어
Arrow-left.svg poprzedni: Std SaveCopy.svg Zapisz jako kopię
następny: Revert Std Revert.svg Arrow-right.svg

Std SaveAll.svg Std: Zapisz wszystkie

Lokalizacja w menu
Plik → Zapisz wszystkie
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Zapisz

Opis

Polecenie Zapisz wszystkie powoduje zapisanie wszystkich otwartych dokumentów.

Użycie

  1. Wybierz z menu opcję Plik → Std SaveAll.svg Zapisz wszystkie.
  2. W przypadku nowych dokumentów: wprowadź nazwę pliku w oknie dialogowym i naciśnij przycisk Zapisz.

Opcje

  • W przypadku zapisywania nowego dokumentu: naciśnij przycisk Esc lub przycisk Anuluj aby przerwać wykonywanie polecenia.

Ustawienia

  • Przechowywana jest ostatnio używana lokalizacja pliku: Przybory → Edycja parametrów ... → BaseApp → Preferences → General → FileOpenSavePath.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Aby zapisać dokument, należy użyć metody save obiektu document. Nowy dokument musi być najpierw zapisany za pomocą metody saveAs obiektu document. Przykład skryptu można znaleźć na stronie opisującej opcję Nowy.


Arrow-left.svg poprzedni: Std SaveCopy.svg Zapisz jako kopię
następny: Revert Std Revert.svg Arrow-right.svg