Std: Przelicz

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std Refresh and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎русский • ‎한국어

Std Refresh.svg Std: Przelicz

Lokalizacja w menu
Edycja → Odśwież
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
F5
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Polecenie Std Odśwież wykonuje ponowne przeliczenie aktywnego dokumentu. Ikonka polecenia jest nieaktywna, jeśli dokument nie wymaga ponownego obliczenia.

Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
    • Naciśnij przycisk Std Refresh.svg Odśwież.
    • Wybierz z menu opcję Edycja → Std Refresh.svg Odśwież.
    • Użyj skrótu klawiaturowego: F5.

Opcje

  • Aby wymusić przeliczenie zaznacz dokument lub jeden lub więcej obiektów w oknie widoku drzewa, wybierz z menu kontekstowego opcję Std MarkToRecompute.svg Zaznacz do przeliczenia i wywołaj polecenie.
  • Dla obiektów, ale nie dla dokumentów, można również wybrać opcję Przelicz obiekt z tego samego menu kontekstowego (dostępne w wersji 0.19).

Uwagi

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Aby ponownie przeliczyć aktywny dokument, należy użyć metody recompute obiektu document.

import FreeCAD

doc = FreeCAD.newDocument()
doc.recompute()