Std: Nowy

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std New and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский • ‎日本語 • ‎한국어
FreeCAD.png
następny: Otwórz Std Open.svg Arrow-right.svg

Std New.svg Std New

Menu location
Plik → Nowy
Workbenches
Wszystkie
Default shortcut
Ctrl+N
Introduced in version
-
See also
Otwórz, Importuj

Opis

Polecenie Std Nowy tworzy nowy pusty dokument i ustawia go jako dokument aktywny.

Użycie

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
  • Naciśnij przycisk Std New.svg Nowy.
  • Wybierz z menu opcję Plik → Std New.svg Nowy.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: Ctrl+N.

Ustawienia

 • Program FreeCAD będzie tworzył nowy dokument przy uruchamianiu, jeśli parametr Przybory → Edycja parametrów ... → BaseApp → Preferencje → Dokument → CreateNewDoc jest ustawiony na wartość PRAWDA. To ustawienie można również zmienić w Edytorze ustawień.
 • Niektóre właściwości dokumentu: nazwiska autorów, nazwę firmy i informacje o licencji, można wstępnie ustawić w programie przez Edytor ustawień.

Właściwości

Większość właściwości można również zmienić w oknie dialogowym polecenia Informacja o projekcie.

 • DANEKomentarz: Wszelkie uwagi, które mogą mieć zastosowanie.
 • DANEFirma: Nazwa firmy. Możliwość wstępnego ustawienia.
 • DANEUtworzony przez: Imię i nazwisko autora. Możliwość wstępnego ustawienia.
 • DANEData utworzenia: Automatyczny datownik. Nie można edytować.
 • DANENazwa pliku: Pełna ścieżka dostępu do pliku. Jeżeli dokument nie został zapisany, wartość jest pusta.. Nie można edytować.
 • DANEId: Jeszcze nie wdrożono.
 • DANEEtykieta: Nazwa, która będzie wyświetlana w oknie Widoku drzewa. Domyślnie jest to nazwa dokumentu.
 • DANEOstatnio zmodyfikowany przez: Imię i nazwisko autora. Możliwość wstępnego ustawienia.
 • DANEData ostatniej modyfikacji: Automatyczny datownik. Nie można edytować.
 • DANELicencja: Rodzaj licencji projektu. Możliwość wstępnego ustawienia.
 • DANEURL licencji: Adres URL licencji. Możliwość wstępnego ustawienia.
 • DANEPokaż ukryte: Jeśli parametr ma wartość prawda, elementy, które zostały ukryte w oknie Widoku drzewa, zostaną wyświetlone. Ukrywanie elementów w drzewie może być przydatne podczas pracy nad większymi modelami.
 • DANECzubek: Jeszcze nie wdrożono.
 • DANENazwa czubka: Jeszcze nie wdrożono.
 • DANEKatalog przejściowy: Katalog tymczasowy używany do odzyskiwania danych. Nie można edytować.

Tworzenie skryptów

Zobacz również: FreeCAD podstawy tworzenia skryptów.

Aby utworzyć nowy dokument, należy użyć metody newDocument([nazwa], [hidden=False]) aplikacji FreeCAD. Nazwa dokumentu musi być unikalna, co jest sprawdzane automatycznie. Jeśli nie zostanie podana żadna nazwa, dokument zostanie nazwany "Bez tytułu". Jeśli użyto metody hidden=True, nowy dokument nie będzie wyświetlany w GUI i nie pojawi się dla niego żadna zakładka.

import FreeCAD
from pathlib import Path

# The folder and filename we will use:
fld = 'D:/testfiles/'
fnm = fld + 'test.FCStd'

# Make sure fld exists:
Path(fld).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

doc = FreeCAD.newDocument()
doc.saveAs(fnm)

FreeCAD.closeDocument(doc.Name)

doc = FreeCAD.open(fnm)
doc.save()

FreeCAD.closeDocument(doc.Name)


FreeCAD.png
następny: Otwórz Std Open.svg Arrow-right.svg