Std: Scal projekt

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std MergeProjects and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский • ‎한국어

Std MergeProjects.svg Std: Scal projekt

Lokalizacja w menu
Plik → Scal projekt ...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Polecenie Scal projekt dodaje zawartość pliku FreeCAD do aktywnego dokumentu.

Użycie

  1. Wybierz z menu opcję Plik → Std MergeProjects.svg Scal projekt ....
  2. Wprowadź nazwę pliku w oknie dialogowym.
  3. Naciśnij przycisk Otwórz.

Opcje

  • Naciśnij przycisk Esc lub przycisk Anuluj aby przerwać wykonywanie polecenia.

Uwagi

  • Projekt nie może być łączony z samym sobą, wybieranie bieżącego pliku jest niedozwolone.
  • FreeCAD automatycznie zmieni wewnętrzne nazwy oraz, w zależności od preferencji, etykiety obiektów, aby uniknąć konfliktów nazw.

Ustawienia

  • Przechowywana jest ostatnio używana lokalizacja pliku: Przybory → Edycja parametrów ... → BaseApp → Preferencje → Ogólne → FileOpenSavePath.
  • Duplikaty etykiet są dozwolone, jeśli parametr Przybory → Edycja parametrów ... → BaseApp → Preferencje → Dokument → DuplicateLabels jest ustawiony na wartość PRAWDA. To ustawienie można również zmienić w Edytorze ustawień.