Std: Importuj

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std Import and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎한국어
Arrow-left.svg poprzedni: Std Revert.svg Przywróć
następny: Eksportuj Std Export.svg Arrow-right.svg

Std Import.svg Std: Importuj

Lokalizacja w menu
Plik → Importuj ...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
Ctrl + I
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Otwórz, Import Export, Ustawienia Importu i Eksportu

Opis

Polecenie Importuj importuje geometrię z innego formatu pliku do aktywnego dokumentu. Obsługiwanych jest wiele formatów plików, a dla niektórych formatów istnieje wiele opcji importu. Zobacz stronę Import eksport, aby uzyskać więcej informacji.

Użycie

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tego polecenia:
  • Wybierz z menu opcję Plik → Std Import.svg Importuj ....
  • Użyj skrótu klawiaturowego: Ctrl + I.
 2. Opcjonalnie wybierz odpowiedni format pliku w oknie dialogowym.
 3. Wybierz plik.
 4. Naciśnij przycisk Otwórz.

Opcje

 • Naciśnij przycisk Esc lub przycisk Anuluj aby przerwać wykonywanie polecenia.

Uwagi

Ustawienia

 • Zobacz stronę: Ustawienia Importu i Eksportu.
 • Zapamiętana jest ostatnio używana lokalizacja pliku: Przybory → Edycja parametrów ... → BaseApp → Preferences → General → FileOpenSavePath.
 • Zapamiętany jest ostatni używany filtr eksportu: Przybory → Edycja parametrów ... → BaseApp → Preferences → General → FileExportFilter.


Arrow-left.svg poprzedni: Std Revert.svg Przywróć
następny: Eksportuj Std Export.svg Arrow-right.svg