Std: Zamroź widok

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std FreezeViews and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский

Std: Zamroź widok

Lokalizacja w menu
Widok → Zamroź widok → ...
Środowisko pracy
Wszystkie
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Zachowaj widok, Odtwórz widok,Ustaw ujęcie widoku

Wprowadzenie

FreeCAD może przechowywać ujęcia widoku maksymalnie w 50 "zamrożonych widokach". Opcje menu, które dotyczą zamrożonych widoków, można znaleźć w menu podrzędnym Widok → Zamroź widok. Zamrożone widoki nie są zapisywane w dokumencie i, jeśli nie zostaną zapisane za pomocą opcji Zapisz widoki ..., zostaną utracone po zamknięciu aplikacji FreeCAD.

Zapisz widok

Opis

Opcja menu Zapisz widoki... zapisuje wszystkie istniejące zamrożone widoki w pliku z rozszerzeniem *.cam.

Użycie

 1. Aby użyć tej opcji musi istnieć jeden lub więcej zamrożonych widoków. Widok zamrożony tworzy się za pomocą opcji menu Zamroź widok.
 2. Wybierz z menu opcję Widok → Zamroź widok → Zapisz widoki ....
 3. Wprowadź nazwę pliku w oknie dialogowym.
 4. Naciśnij przycisk Zapisz.

Opcje

 • Naciśnij przycisk Esc lub przycisk Anuluj aby przerwać wykonywanie polecenia.

Wczytaj widok

Opis

Opcja menu Załaduj widoki... wczytuje zamrożone widoki z pliku z rozszerzeniem *.cam. Wszystkie istniejące zamrożone widoki zostaną usunięte.

Użycie

 1. Wybierz z menu opcję Widok → Zamroź widok → Załaduj widoki ....
 2. Naciśnij przycisk Tak w oknie dialogowym Przywróć widoki, aby potwierdzić, że chcesz usunąć wszystkie istniejące zamrożone widoki.
 3. Wybierz plik.
 4. Naciśnij przycisk Otwórz.

Opcje

 • Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Przywróć widoki: naciśnij klawisz Esc lub przycisk Nie, aby przerwać wykonywanie polecenia.
 • Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Plik: naciśnij przycisk klawisz Esc lub przycisk Anuluj, aby przerwać polecenie.

Zamroź widok

Opis

Opcja menu Zamroź widok zapisuje bieżące ustawienia ujęcia widoku (kierunek, zoom itp.) w oknie widoku 3D na nowej pozycji listy zamrożonych widoków. Lista zamrożonych widoków może zawierać do 50 pozycji.

Użycie

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tej opcji:
  • Wybierz z menu opcję Widok → Zamroź widok → Zamroź widok.
  • Użyj skrótu klawiaturowego: Shift+F.
 2. Nowy zamrożony widok można wybrać w podmenu Widok → Zamroź widok.

Wyczyść widoki

Opis

Opcja menu Wyczyść widoki usuwa wszystkie istniejące zamrożone widoki.

Użycie

 1. Wybierz z menu opcję Widok → Zamroź widok → Wyczyść widoki.

Odtwórz widok

Opis

Dla każdego zamrożonego widoku dodana jest opcja Przywróć widok, za pomocą której można go przywrócić. Opcje są ponumerowane od: Przywróć widok 1 do Przywróć widok 50.

Użycie

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tej opcji:
  • Wybierz z menu właściwą opcję Widok → Zamroź widok → Załąduj widoki ....
  • Dla pierwszych 9 zamrożonych widoków: użyj skrótu klawiaturowego: Ctrl+1 - Ctrl+9.