Std: Eksport

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std Export and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎한국어
Arrow-left.svg poprzedni: Std Import.svg Import
następny: Scal projekt Std MergeProjects.svg Arrow-right.svg

Std Export.svg Std: Eksport

Lokalizacja w menu
Plik → Eksportuj...
Środowisko pracy
wszystkie
Domyślny skrót
Ctrl+E
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Std: Eksportuj do PDF, Import Eksport, Ustawienia dla Importu i Eksportu

Opis

Polecenie Std: Export eksportuje wybrane obiekty do innego formatu pliku. Obsługiwanych jest wiele formatów plików, a dla niektórych formatów istnieje wiele opcji eksportu. Zobacz Import eksport aby uzyskać więcej informacji.

Użycie

 1. Wybierz jeden lub więcej obiektów. Aby uniknąć eksportu niewidocznych lub zduplikowanych obiektów:
  • Uważaj, kiedy używasz kombinacji Ctrl+A do zaznaczania wszystkich obiektów. Spowoduje to również zaznaczenie obiektów niewidocznych.
  • Wybierz Projekt części: Zawartość, wybierając tylko sam korpus lub jego ostatnią cechę.
  • Wybierz Std: Group lub Std: Część, wybierając tylko sam obiekt nadrzędny lub znajdujące się w nim obiekty.
  • Nie używaj polecenia Std: Zaznacz wszystko, ponieważ wybierze ono również podelementy PartDesign: Bodies.
  • Z tego samego powodu należy unikać polecenia Std BoxSelection w wersji FreeCAD 0.18 i wcześniejszych.
 2. Istnieje kilka sposobów na wywołanie tej komendy:
  • Wybierz z menu opcję Plik → Std Export.svg Eksport....
  • Użyj skrótu klawiszowego: Ctrl+E.
 3. Wybierz odpowiedni format pliku w oknie dialogowym.
 4. Wprowadź nazwę pliku.
 5. Wciśnij przycisk Zapisz.

Opcje

 • Naciśnij przycisk Esc lub przycisk Anuluj aby przerwać wykonywanie polecenia.

Uwagi

Ustawienia

 • Zobacz: Ustawienia Importu i Eksportu.
 • Zapamiętana jest ostatnio używana lokalizacja pliku: Narzędzia → Edycja parametrów... → BaseApp → Preferences → General → FileOpenSavePath.
 • Zapamiętany jest ostatni używany filtr eksportu: Narzędzia → Edycja parametrów... → BaseApp → Preferences → General → FileExportFilter.


Arrow-left.svg poprzedni: Std Import.svg Import
następny: Scal projekt Std MergeProjects.svg Arrow-right.svg