Std: Styl kreślenia

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Std DrawStyle and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎русский

Std DrawStyle.svg Std DrawStyle

Menu location
Widok → Styl kreślenia → ...
Workbenches
Wszystkie
Default shortcut
V 1 - V 7
Introduced in version
-
See also
Ramka otaczająca

Opis

Polecenie Styl kreślenia może zastąpić efekt WIDOKwyświetlanego trybu właściwości obiektów w oknie widoku 3D.

Użycie

 1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
  • Kliknij na czarną strzałkę w dół po prawej stronie przycisku Std DrawStyleAsIs.svg Styl kreślenia i wybierz styl z menu podręcznego.
  • W menu przejdź do Widok → Styl kreślenia i wybierz styl.
  • W menu kontekstowym okna widoku 3D przejdź do Styl kreślenia i wybierz styl.
  • Użyj jednego ze skrótów klawiaturowych: V, a następnie 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 7.

Dostępne style kreślenia

Std DrawStyleAsIs.svg Domyślny

Styl Domyślny nie nadpisuje właściwości WIDOKTrybu wyświetlania obiektów.

Std DrawStyleAsIs example.png

4 identyczne obiekty, każdy z innym trybem wyświetlania (od lewej do prawej: "Tylko punkty", "Szkieletowy", "Cieniowany" i "Cieniowany z krawędziami") z zastosowanym stylem rysowania "Domyślny".

Std DrawStylePoints.svg Tylko punkty

Styl Tylko punkty nadpisuje styl WIDOKTryb wyświetlania obiektów. Ten styl odpowiada trybowi wyświetlania Tylko punkty. Wierzchołki są wyświetlane w jednolitych kolorach. Krawędzie i ściany nie są wyświetlane.

Std DrawStylePoints example.png

Te same obiekty z zastosowanym stylem rysowania "Tylko punkty"

Std DrawStyleWireFrame.svg Szkieletowy

Styl Szkieletowy nadpisuje styl WIDOKTryb wyświetlania obiektów. Ten styl odpowiada trybowi wyświetlania Szkieletowy. Wierzchołki i krawędzie są wyświetlane w jednolitych kolorach. Twarze nie są wyświetlane.

Std DrawStyleWireframe example.png

Te same obiekty z zastosowanym stylem rysowania "Szkieletowy"

Std DrawStyleHiddenLine.svg Cieniowany z ukrytymi krawędziami

Styl Cieniowany z ukrytymi krawędziami nadpisuje styl WIDOKTryb wyświetlania obiektów. Obiekty są wyświetlane tak, jakby były przekształcone w siatki trójkątów.

Std DrawStyleHiddenLine example.png

Te same obiekty z zastosowanym stylem rysowania "Cieniowany z ukrytymi krawędziami"

Std DrawStyleNoShading.svg Jednolity z krawędziami

Styl Jednolity z krawędziami nadpisuje styl WIDOKTryb wyświetlania obiektów. Wierzchołki, krawędzie i ściany są wyświetlane w jednolitych kolorach.

Std DrawStyleNoShading example.png

Te same obiekty z zastosowanym stylem rysowania "Jednolity z krawędziami"

Std DrawStyleShaded.svg Cieniowany

Styl Cieniowany nadpisuje styl WIDOKTryb wyświetlania obiektów. Ten styl odpowiada trybowi wyświetlania Cieniowany. Wierzchołki i krawędzie nie są wyświetlane. Powierzchnie są podświetlane w zależności od ich orientacji.

Std DrawStyleShaded example.png

Te same obiekty z zastosowanym stylem rysowania "Cieniowany"

Std DrawStyleFlatLines.svg Cieniowany z krawędziami

Styl Płaskie linie zastępuje styl WIDOKTryb wyświetlania obiektów. Ten styl odpowiada trybowi wyświetlania Cieniowany z krawędziami. Wierzchołki i krawędzie są wyświetlane w jednolitych kolorach. Powierzchnie są podświetlane w zależności od ich orientacji.

Std DrawStyleFlatLines example.png

Te same obiekty z zastosowanym stylem rysowania "Cieniowany z krawędziami"

Uwagi

 • Obiekty w oknie widoku 3D mają również właściwość WIDOKStyl kreślenia. Ta właściwość kontroluje typ linii używany dla krawędzi. Polecenie Std: Styl kreślenia nie zastępuje tej właściwości.
 • Makro do przełączania między dwoma stylami rysowania: Macro Toggle Drawstyle.